Wzorce i standardy referencyjne WITEGA

WITEGA Laboratorien Berlin-Adlershof GmbH jest wiodącym producentem i dystrybutorem standardów i wzorców referencyjnych w zakresie analizy pozostałości. Oferta produktów obejmuje przede wszystkim substancje referencyjne leków weterynaryjnych, pestycydów i metabolitów. 

Nr kat. Nazwa / op. Zakup
BA001-100 Brombuterol hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BA001-50 Brombuterol hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA002-100 Bromchlorbuterol hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BA002-50 Bromchlorbuterol hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA003-100 Cimbuterol 100 mg Zapytaj o cenę
BA003-50 Cimbuterol 50 mg Zapytaj o cenę
BA004-100 Clenproperol 100 mg Zapytaj o cenę
BA004-50 Clenproperol 50 mg Zapytaj o cenę
BA005-100 Clenproperol hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BA005-50 Clenproperol hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA006-100 Mapenterol hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BA006-50 Mapenterol hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA008-25 Clenbuterol-D9 hydrochloride 25 mg Zapytaj o cenę
BA008-50 Clenbuterol-D9 hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA009-100 Tulobuterol hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BA009-50 Tulobuterol hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA010-100 Clencyclohexerol hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BA010-50 Clencyclohexerol hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA011-100 Clenhexerol hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BA011-50 Clenhexerol hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA012-100 Mabuterol hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BA012-50 Mabuterol hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA013-100 Clenpenterol hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BA013-50 Clenpenterol hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA014-100 Clenisopenterol hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BA014-50 Clenisopenterol hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA015-100 Clenhexerol 100 mg Zapytaj o cenę
BA015-50 Clenhexerol 50 mg Zapytaj o cenę
BA016-100 Cimaterol 100 mg Zapytaj o cenę
BA016-50 Cimaterol 50 mg Zapytaj o cenę
BA018-100 Clenproperol-D7 100 mg Zapytaj o cenę
BA018-25 Clenproperol-D7 25 mg Zapytaj o cenę
BA018-50 Clenproperol-D7 50 mg Zapytaj o cenę
BA019-100 Brombuterol 100 mg Zapytaj o cenę
BA019-50 Brombuterol 50 mg Zapytaj o cenę
BA020-100 Clorprenaline 100 mg Zapytaj o cenę
BA020-50 Clorprenaline 50 mg Zapytaj o cenę
BA021-10 Cimaterol-D7 10 mg Zapytaj o cenę
BA021-25 Cimaterol-D7 25 mg Zapytaj o cenę
BA022-10 Tulobuterol-D9 hydrochloride 10 mg Zapytaj o cenę
BA022-25 Tulobuterol-D9 hydrochloride 25 mg Zapytaj o cenę
BA023-10 Cimbuterol-D9 10 mg Zapytaj o cenę
BA023-25 Cimbuterol-D9 25 mg Zapytaj o cenę
BA023-50 Cimbuterol-D9 50 mg Zapytaj o cenę
BA024-10 Mabuterol-D9-HCl 10 mg Zapytaj o cenę
BA024-25 Mabuterol-D9-HCl 25 mg Zapytaj o cenę
BA024-50 Mabuterol-D9-HCl 50 mg Zapytaj o cenę
BA025-10 Clenbuterol-D9 10 mg Zapytaj o cenę
BA025-25 Clenbuterol-D9 25 mg Zapytaj o cenę
BA025-50 Clenbuterol-D9 50 mg Zapytaj o cenę
BA026-25 Mapenterol-D11 hydrochloride 25 mg Zapytaj o cenę
BA026-50 Mapenterol-D11 hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA027-25 Clenpenterol-D11-HCl 25 mg Zapytaj o cenę
BA027-50 Clenpenterol-D11-HCl 50 mg Zapytaj o cenę
BA028-25 Brombuterol-D9-HCl 25 mg Zapytaj o cenę
BA028-50 Brombuterol-D9-HCl 50 mg Zapytaj o cenę
BA029-10 Brombuterol-D9 10 mg Zapytaj o cenę
BA029-25 Brombuterol-D9 25 mg Zapytaj o cenę
BA030-10 Clorprenaline-D7 10 mg Zapytaj o cenę
BA030-25 Clorprenaline-D7 25 mg Zapytaj o cenę
BA030-50 Clorprenaline-D7 50 mg Zapytaj o cenę
BA031-100 Bambuterol hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BA031-50 Bambuterol hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA032-100 Formoterol tartrate 100 mg Zapytaj o cenę
BA032-50 Formoterol tartrate 50 mg Zapytaj o cenę
BA033-10 Clenpenterol-D5 hydrochloride 10 mg Zapytaj o cenę
BA033-25 Clenpenterol-D5 hydrochloride 25 mg Zapytaj o cenę
BA034-10 Bambuterol-D9 hydrochloride 10 mg Zapytaj o cenę
BA034-25 Bambuterol-D9 hydrochloride 25 mg Zapytaj o cenę
BA035-20 Phenylethanolamine A 20 mg Zapytaj o cenę
BA035-50 Phenylethanolamine A 50 mg Zapytaj o cenę
BA036-20 Phenylethanolamine A-D3 20 mg Zapytaj o cenę
BA036-50 Phenylethanolamine A-D3 50 mg Zapytaj o cenę
BA037-100 Hydroxymethylclenbuterol hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BA037-50 Hydroxymethylclenbuterol hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA038-25 Clenbuterol-D6 hydrochloride 25 mg Zapytaj o cenę
BA038-50 Clenbuterol-D6 hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA039-100 Pirbuterol acetate 100 mg Zapytaj o cenę
BA039-50 Pirbuterol acetate 50 mg Zapytaj o cenę
BA040-10 Pirbuterol-D9 acetate 10 mg Zapytaj o cenę
BA040-25 Pirbuterol-D9 acetate 25 mg Zapytaj o cenę
BA041-100 Colterol acetate 100 mg Zapytaj o cenę
BA041-50 Colterol acetate 50 mg Zapytaj o cenę
BA042-100 Salbutamol acetate 100 mg Zapytaj o cenę
BA042-50 Salbutamol acetate 50 mg Zapytaj o cenę
BA043-10 Colterol-D9 acetate 10 mg Zapytaj o cenę
BA043-25 Colterol-D9 acetate 25 mg Zapytaj o cenę
BA044-10 Salbutamol-D9 acetate 10 mg Zapytaj o cenę
BA044-25 Salbutamol-D9 acetate 25 mg Zapytaj o cenę
BA045-100 Orciprenaline acetate hydrate 100 mg Zapytaj o cenę
BA045-50 Orciprenaline acetate hydrate 50 mg Zapytaj o cenę
BA046-10 Orciprenaline-D7 acetate hydrate 10 mg Zapytaj o cenę
BA046-25 Orciprenaline-D7 acetate hydrate 25 mg Zapytaj o cenę
BA047-100 Terbutaline acetate hydrate 100 mg Zapytaj o cenę
BA047-50 Terbutaline acetate hydrate 50 mg Zapytaj o cenę
BA048-10 Terbutaline-D9 acetate hydrate 10 mg Zapytaj o cenę
BA048-25 Terbutaline-D9 acetate hydrate 25 mg Zapytaj o cenę
BA049-10 Salmeterol xinafoate 10 mg Zapytaj o cenę
BA049-25 Salmeterol xinafoate 25 mg Zapytaj o cenę
BA050-10 Salmeterol-13C6 xinafoate 10 mg Zapytaj o cenę
BA050-25 Salmeterol-13C6 xinafoate 25 mg Zapytaj o cenę
BA051-100 Ractopamine hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BA051-50 Ractopamine hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA052-100 Fenoterol hydrobromide 100 mg Zapytaj o cenę
BA052-50 Fenoterol hydrobromide 50 mg Zapytaj o cenę
BA053-100 erythro-Isoxsuprine hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BA053-50 erythro-Isoxsuprine hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA054-10 erythro-Isoxsuprine-13C6 hydrochloride 10 mg Zapytaj o cenę
BA054-25 erythro-Isoxsuprine-13C6 hydrochloride 25 mg Zapytaj o cenę
BA055-10 alloerythro-Isoxsuprine-13C6 HCl 10 mg Zapytaj o cenę
BA055-25 alloerythro-Isoxsuprine-13C6 HCl 25 mg Zapytaj o cenę
BA056-10 Zilpaterol hydrochloride 10 mg Zapytaj o cenę
BA056-25 Zilpaterol hydrochloride 25 mg Zapytaj o cenę
BA057-10 Zilpaterol-13C3 hydrochloride 10 mg Zapytaj o cenę
BA057-25 Zilpaterol-13C3 hydrochloride 25 mg Zapytaj o cenę
BA058-10 Carbuterol acetate hydrate 10 mg Zapytaj o cenę
BA058-25 Carbuterol acetate hydrate 25 mg Zapytaj o cenę
BA059-25 Hydroxymethylclenbuterol-D6 HCl 25 mg Zapytaj o cenę
BA059-50 Hydroxymethylclenbuterol-D6 HCl 50 mg Zapytaj o cenę
BA060-25 Deterenol acetate 25 mg Zapytaj o cenę
BA060-50 Deterenol acetate 50 mg Zapytaj o cenę
BA061-10 Carbuterol-D9 acetate hydrate 10 mg Zapytaj o cenę
BA061-25 Carbuterol-D9 acetate hydrate 25 mg Zapytaj o cenę
BA062-100 Clenisohexerol hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BA062-50 Clenisohexerol hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA063-100 Labetalol hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BA063-50 Labetalol hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BA064-100 Bamethane hemisulfate 100 mg Zapytaj o cenę
BA064-50 Bamethane hemisulfate 50 mg Zapytaj o cenę
BA065-10 Isoxsuprine-13C6 hydrochloride (mixture of diastereomers) 10 mg Zapytaj o cenę
BA065-25 Isoxsuprine-13C6 hydrochloride (mixture of diastereomers) 25 mg Zapytaj o cenę
BI001-50 Triclabendazole-D3 50 mg Zapytaj o cenę
BI002-10 Thiabendazole-13C6 10 mg Zapytaj o cenę
BI002-25 Thiabendazole-13C6 25 mg Zapytaj o cenę
BI003-25 5-Hydroxythiabendazole 25 mg Zapytaj o cenę
BI003-50 5-Hydroxythiabendazole 50 mg Zapytaj o cenę
BI004-100 2-Aminoflubendazole 100 mg Zapytaj o cenę
BI004-50 2-Aminoflubendazole 50 mg Zapytaj o cenę
BI005-100 Albendazole-2-aminosulfone hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BI005-50 Albendazole-2-aminosulfone hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BI006-100 Albendazole sulfone 100 mg Zapytaj o cenę
BI006-50 Albendazole sulfone 50 mg Zapytaj o cenę
BI007-100 Albendazole sulfoxide 100 mg Zapytaj o cenę
BI007-50 Albendazole sulfoxide 50 mg Zapytaj o cenę
BI008-100 Mebendazole-amine 100 mg Zapytaj o cenę
BI008-50 Mebendazole-amine 50 mg Zapytaj o cenę
BI009-100 5-Hydroxymebendazole 100 mg Zapytaj o cenę
BI009-50 5-Hydroxymebendazole 50 mg Zapytaj o cenę
BI010-100 Flubendazole 100 mg Zapytaj o cenę
BI010-50 Flubendazole 50 mg Zapytaj o cenę
BI011-100 Oxfendazole 100 mg Zapytaj o cenę
BI011-50 Oxfendazole 50 mg Zapytaj o cenę
BI012-100 Fenbendazole sulfone 100 mg Zapytaj o cenę
BI012-50 Fenbendazole sulfone 50 mg Zapytaj o cenę
BI013-100 Triclabendazole 100 mg Zapytaj o cenę
BI013-50 Triclabendazole 50 mg Zapytaj o cenę
BI014-100 Triclabendazole sulfone 100 mg Zapytaj o cenę
BI014-50 Triclabendazole sulfone 50 mg Zapytaj o cenę
BI015-100 Triclabendazole sulfoxide 100 mg Zapytaj o cenę
BI015-50 Triclabendazole sulfoxide 50 mg Zapytaj o cenę
BI016-100 Ketotriclabendazole 100 mg Zapytaj o cenę
BI016-50 Ketotriclabendazole 50 mg Zapytaj o cenę
BI017-100 Cyclopentylalbendazole 100 mg Zapytaj o cenę
BI017-50 Cyclopentylalbendazole 50 mg Zapytaj o cenę
BI018-100 Cyclopentylalbendazole sulfoxide 100 mg Zapytaj o cenę
BI018-50 Cyclopentylalbendazole sulfoxide 50 mg Zapytaj o cenę
BI019-100 Cyclopentylalbendazole sulfone 100 mg Zapytaj o cenę
BI019-50 Cyclopentylalbendazole sulfone 50 mg Zapytaj o cenę
BI020-100 Albendazole-D3 100 mg Zapytaj o cenę
BI020-50 Albendazole-D3 50 mg Zapytaj o cenę
BI021-100 Albendazole sulfoxide-D3 100 mg Zapytaj o cenę
BI021-50 Albendazole sulfoxide-D3 50 mg Zapytaj o cenę
BI022-100 Albendazole sulfone-D3 100 mg Zapytaj o cenę
BI022-50 Albendazole sulfone-D3 50 mg Zapytaj o cenę
BI023-100 Oxibendazole-amine hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BI023-50 Oxibendazole-amine hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BI024-100 Fenbendazole-D3 100 mg Zapytaj o cenę
BI024-50 Fenbendazole-D3 50 mg Zapytaj o cenę
BI025-100 Oxfendazole-D3 100 mg Zapytaj o cenę
BI025-50 Oxfendazole-D3 50 mg Zapytaj o cenę
BI026-100 Fenbendazole sulfone-D3 100 mg Zapytaj o cenę
BI026-50 Fenbendazole sulfone-D3 50 mg Zapytaj o cenę
BI027-100 Flubendazole-D3 100 mg Zapytaj o cenę
BI027-50 Flubendazole-D3 50 mg Zapytaj o cenę
BI028-100 Mebendazole-D3 100 mg Zapytaj o cenę
BI028-50 Mebendazole-D3 50 mg Zapytaj o cenę
BI029-25 5-Hydroxymebendazole-D3 25 mg Zapytaj o cenę
BI029-50 5-Hydroxymebendazole-D3 50 mg Zapytaj o cenę
BI030-25 Oxibendazole-D7 25 mg Zapytaj o cenę
BI030-50 Oxibendazole-D7 50 mg Zapytaj o cenę
BI031-25 Febantel-D6 25 mg Zapytaj o cenę
BI031-50 Febantel-D6 50 mg Zapytaj o cenę
BI032-25 Oxibendazole-amine-D7 25 mg Zapytaj o cenę
BI032-50 Oxibendazole-amine-D7 50 mg Zapytaj o cenę
BI033-100 5-Nitrobenzimidazole 100 mg Zapytaj o cenę
BI033-50 5-Nitrobenzimidazole 50 mg Zapytaj o cenę
BI034-100 Fenbendazole-amine hydrochloride 100 mg Zapytaj o cenę
BI034-50 Fenbendazole-amine hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BI035-25 Albendazole-2-aminosulfone-D3 hydrochloride 25 mg Zapytaj o cenę
BI035-50 Albendazole-2-aminosulfone-D3 hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BI036-25 Aminotriclabendazole hydrochloride 25 mg Zapytaj o cenę
BI036-50 Aminotriclabendazole hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BI037-25 Cambendazole-D7 25 mg Zapytaj o cenę
BI037-50 Cambendazole-D7 50 mg Zapytaj o cenę
BI038-25 Cambendazole 25 mg Zapytaj o cenę
BI038-50 Cambendazole 50 mg Zapytaj o cenę
BI039-100 Ciclobendazole 100 mg Zapytaj o cenę
BI039-50 Ciclobendazole 50 mg Zapytaj o cenę
BI040-25 4-Hydroxy-tetramisole 25 mg Zapytaj o cenę
BI040-50 4-Hydroxy-tetramisole 50 mg Zapytaj o cenę
BI041-25 Tetramisole-D5 hydrochloride 25 mg Zapytaj o cenę
BI041-50 Tetramisole-D5 hydrochloride 50 mg Zapytaj o cenę
BI042-100 Carbendazim-D3 100 mg Zapytaj o cenę
BI042-50 Carbendazim-D3 50 mg Zapytaj o cenę
BI043-100 Nitroxynil 100 mg Zapytaj o cenę
BI043-50 Nitroxynil 50 mg Zapytaj o cenę
BI044-25 Nitroxynil-13C6 25 mg Zapytaj o cenę
BI044-50 Nitroxynil-13C6 50 mg Zapytaj o cenę
BI045-100 Rafoxanide 100 mg Zapytaj o cenę
BI045-50 Rafoxanide 50 mg Zapytaj o cenę
BI046-25 Rafoxanide-13C6 25 mg Zapytaj o cenę
BI046-50 Rafoxanide-13C6 50 mg Zapytaj o cenę
BI047-25 Closantel-13C6 25 mg Zapytaj o cenę
BI047-50 Closantel-13C6 50 mg Zapytaj o cenę
BI048-100 Closantel 100 mg Zapytaj o cenę
BI048-50 Closantel 50 mg Zapytaj o cenę
BI049-10 Hydroxytriclabendazole 10 mg Zapytaj o cenę
BI049-25 Hydroxytriclabendazole 25 mg Zapytaj o cenę
BI050-100 Hydroxyflubendazole 100 mg Zapytaj o cenę
BI050-50 Hydroxyflubendazole 50 mg Zapytaj o cenę
BI051-25 Oxyclosanid-13C6 25 mg Zapytaj o cenę
BI051-50 Oxyclosanid-13C6 50 mg Zapytaj o cenę
BI052-25 Clorsulon-13C6 25 mg Zapytaj o cenę
BI052-50 Clorsulon-13C6 50 mg Zapytaj o cenę
BI053-25 Niclosamide-13C6-hydrate 25 mg Zapytaj o cenę
BI053-50 Niclosamide-13C6-hydrate 50 mg Zapytaj o cenę
BI054-100 Luxabendazole 100 mg Zapytaj o cenę
BI054-50 Luxabendazole 50 mg Zapytaj o cenę
BI055-25 Luxabendazole-D3 25 mg Zapytaj o cenę
BI055-50 Luxabendazole-D3 50 mg Zapytaj o cenę
BI056-100 Monepantel 100 mg Zapytaj o cenę
BI056-50 Monepantel 50 mg Zapytaj o cenę
BI057-100 Monepantel sulfoxide 100 mg Zapytaj o cenę
BI057-50 Monepantel sulfoxide 50 mg Zapytaj o cenę
BI058-100 Monepantel sulfone 100 mg Zapytaj o cenę
BI058-50 Monepantel sulfone 50 mg Zapytaj o cenę
BI059-100 Hydroxyfenbendazole hydrate 100 mg Zapytaj o cenę
BI059-50 Hydroxyfenbendazole hydrate 50 mg Zapytaj o cenę
BI060-100 Hydroxyfenbendazole-D3 hydrate 100 mg Zapytaj o cenę
BI060-50 Hydroxyfenbendazole-D3 hydrate 50 mg Zapytaj o cenę

Oferta Wzorce i standardy referencyjne WITEGA zawiera 987 pozycji!

Skorzystaj z opcji Szukaj w tabeli dostępnej powyżej

Skontaktuj sie z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, adres i dane miejsca pracy, nr telefonu, adres poczty elektronicznej celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (między innymi ofert, promocji, itp.) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz.U. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Dane zostały podane przeze mnie dobrowolnie. Zapoznałem (-am) się z polityką prywatności zamieszczoną na stronie spółki w zakładce Warunki sprzedaży i polityka prywatności (RODO).