J&K Scientific

Oferta J&K Scientific obejmuje ponad 500 tysięcy produktów, w tym:

 • adsorbenty i środki suszące
 • sole nieorganiczne
 • kwasy i zasady
 • rozpuszczalniki do syntez
 • rozpuszczalniki bezwodne
 • rozpuszczalniki spektroskopowe
 • katalizatory i ligandy
 • odczynniki biochemiczne
 • bloki budulcowe
 • odczynniki metaloorganiczne
 • odczynniki i rozpuszczalniki do HPLC
 • organosilikony
 • standardy analityczne i materiały refernecyjne
 • związki deuterowane
 • izotopy
 • naturalne aromaty i zapachy
 • środki powierzchniowo czynne