Wzorce do chromatografii jonowej, CPAChem

Chromatografia jonowa jest istotnym elementem analizy nieorganicznej. Dostępnetradycyjne wzorce kalibracyjne i eluenty, a także rozwiązania niestandardowe. Dostępny jest szeroki zakres wzorców kalibracyjnych anionów i kationów do 1000µg/ml.

nr kat. nazwa pojemność ml termin ważności zastosowanie Zakup
0F6C.K3.W.L1 6 components; Fluorides (F-) 100mg/l ; Chlorides (Cl-) 300mg/l ; Nitrites (NO2-) 50mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l ; Sulphates (SO42-) 300mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 100 6 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
0F6C.K3.W.L25 6 components; Fluorides (F-) 100mg/l ; Chlorides (Cl-) 300mg/l ; Nitrites (NO2-) 50mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l ; Sulphates (SO42-) 300mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 250 6 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
1521.10.W.L1 7 components; 10mg/l each of Bromides (Br-) ; Chlorides (Cl-) ; Fluorides (F-) ; Nitrates (NO3-) ; Nitrites (NO2-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulphates (SO42-) in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 100 6 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
1521.10.W.L5 7 components; 10mg/l each of Bromides (Br-) ; Chlorides (Cl-) ; Fluorides (F-) ; Nitrates (NO3-) ; Nitrites (NO2-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulphates (SO42-) in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 500 6 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
1521.1K.W.L1 Standard 7 ions: 1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Chlorides (Cl-) ; Nitrites (NO2-) ; Bromides (Br-) ; Nitrates (NO3-) ; Sulphates (SO42-) ; Phosphates (PO43-) in Water 100 12 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
1521.1K.W.L25 Standard 7 ions: 1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Chlorides (Cl-) ; Nitrites (NO2-) ; Bromides (Br-) ; Nitrates (NO3-) ; Sulphates (SO42-) ; Phosphates (PO43-) in Water 250 12 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
1A15.K1.W.L1 Standard Solution 5 components; 100mg/l each of Ammonium (NH4+) ; Magnesium (Mg2+) ; Calcium (Ca2+) ; Sodium (Na+) ; Potassium (K+) in Water 100 12 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
23A9.5.W.L1 2 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 5mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 100 6 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
23A9.5.W.L5 2 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 5mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 500 6 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
3029.D2.W.L1 2 components; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.2mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 100 4 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
3029.D2.W.L5 2 components; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.2mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 500 4 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
3029.D5.W.L1 2 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.5mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 100 4 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
3029.D5.W.L5 2 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.5mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 500 4 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
3784.D2.W.L1 3 components; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.2mg/l ; Sulphates (SO42-) 0.2mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 100 4 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
3784.D2.W.L5 3 components; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.2mg/l ; Sulphates (SO42-) 0.2mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 500 4 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
3784.D5.W.L1 3 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.5mg/l ; Sulphates (SO42-) 0.5mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 100 4 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
3784.D5.W.L5 3 components; Phosphates (PO43-) 50mg/l ; Chlorides (Cl-) 0.5mg/l ; Sulphates (SO42-) 0.5mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 500 4 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
3905.1K.W.L1 Standard Solution 3 components; 1000mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Nitrates (NO3-) ; Sulphates (SO42-) in Water 100 12 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
4C79.1K.W.L1 Multi-Ion Standard 4 components; 1000mg/l each of Sodium (Na+) ; Potassium (K+) ; Magnesium (Mg2+) ; Calcium (Ca2+) in Water 100 12 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
60DB.1K.W.L1 3 components; 1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-) in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 100 12 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
60DB.1K.W.L25 3 components; 1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-) in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 250 12 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
60DB.1K.W.L5 3 components; 1000mg/l each of Fluorides (F-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-) in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 500 12 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
7344.K1.W.L1 7 components; Chlorides (Cl-) 100mg/l ; Fluorides (F-) 25mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal labora 100 6 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
7344.K1.W.L25 7 components; Chlorides (Cl-) 100mg/l ; Fluorides (F-) 25mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal labora 250 6 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
7344.K1.W.L5 7 components; Chlorides (Cl-) 100mg/l ; Fluorides (F-) 25mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 100mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal labora 500 6 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
A3DCF.40.01N.L1 Standard Solution 6 components: Lithium 10mg/l; Sodium 20mg/l; Ammonium 40mg/l; Calcium 40mg/l; Magnesium 20mg/l; Potassium 20mg/l; Nitric Acid 0.1%; 100 6 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
A3DCF.40.01N.L5 Standard Solution 6 components: Lithium 10mg/l; Sodium 20mg/l; Ammonium 40mg/l; Calcium 40mg/l; Magnesium 20mg/l; Potassium 20mg/l; Nitric Acid 0.1%; 500 6 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
A7A40.5.01N.L1 Standard Solution 6 components: Lithium 0.5mg/l; Sodium 2mg/l; Ammonium 2.5mg/l; Potassium 5mg/l; Magnesium 2.5mg/l; Calcium 5mg/l; Nitric Acid 0.1%; 100 6 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
A7A40.5.01N.L5 Standard Solution 6 components: Lithium 0.5mg/l; Sodium 2mg/l; Ammonium 2.5mg/l; Potassium 5mg/l; Magnesium 2.5mg/l; Calcium 5mg/l; Nitric Acid 0.1%; 500 6 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
ACE63.25.W.L1 Fluorides 5mg/l; Chlorides 10mg/l; Nitrites 15mg/l; Bromides 25mg/l; Nitrates 25mg/l; Phosphates 40mg/l; Sulphates 30mg/l; Water; 100 6 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
ACE63.25.W.L5 Fluorides 5mg/l; Chlorides 10mg/l; Nitrites 15mg/l; Bromides 25mg/l; Nitrates 25mg/l; Phosphates 40mg/l; Sulphates 30mg/l; Water; 500 6 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
D371.40.W.L1 5 components; Chlorides (Cl-) 40mg/l ; Nitrites (NO2-) 10mg/l ; Nitrates (NO3-) 40mg/l ; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 100 6 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
D371.40.W.L5 5 components; Chlorides (Cl-) 40mg/l ; Nitrites (NO2-) 10mg/l ; Nitrates (NO3-) 40mg/l ; Phosphates (PO43-) 20mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 500 6 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
E3A7.1K.W.L1 6 components; 1000mg/l each of Nitrates (NO3-) ; Chlorides (Cl-) ; Sulphates (SO42-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-) ; Fluorides (F-) in Water Storage confitions: 1: stored under normal laboratory conditions 100 12 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
E3A7.K1.W.L1 Standard Solution 6 components; 100mg/l each of Fluorides (F-) ; Chlorides (Cl-) ; Bromides (Br-) ; Nitrates (NO3-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulphates (SO42-) in Water 100 12 Multi-Ion Standards
Zapytaj o cenę
P/N056933.L05 Combined Seven Anion Standard I - 7 components; Fluorides (F-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 30mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 150mg/l ; Sulphates (SO42-) 150mg/l in Water 50 6 Dionex Equivalent
Zapytaj o cenę
P/N056933.L1 Combined Seven Anion Standard I - 7 components; Fluorides (F-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 30mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 150mg/l ; Sulphates (SO42-) 150mg/l in Water 100 6 Dionex Equivalent
Zapytaj o cenę
P/N037157.L1 Combined Five Anion Standard - 5 components; Fluorides (F-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 30mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 150mg/l ; Sulphates (SO42-) 150mg/l in Water 100 6 Dionex Equivalent
Zapytaj o cenę
P/N040187.L05 Combined Six Cation Standard-I - 6 components; Lithium (Li+) 50mg/l ; Sodium (Na+) 200mg/l ; Ammonium (NH4+) 400mg/l ; Potassium (K+) 200mg/l ; Calcium (Ca2+) 1000mg/l ; Magnesium (Mg2+) 200mg/l in Water 50 6 Dionex Equivalent
Zapytaj o cenę
P/N040187.L1 Combined Six Cation Standard-I - 6 components; Lithium (Li+) 50mg/l ; Sodium (Na+) 200mg/l ; Ammonium (NH4+) 400mg/l ; Potassium (K+) 200mg/l ; Calcium (Ca2+) 1000mg/l ; Magnesium (Mg2+) 200mg/l in Water 100 6 Dionex Equivalent
Zapytaj o cenę
P/N046070.L05 Combined Six Cation Standard-II - 6 components; Lithium (Li+) 50mg/l ; Sodium (Na+) 200mg/l ; Ammonium (NH4+) 250mg/l ; Potassium (K+) 500mg/l ; Calcium (Ca2+) 500mg/l ; Magnesium (Mg2+) 250mg/l in Water 50 6 Dionex Equivalent
Zapytaj o cenę
P/N046070.L1 Combined Six Cation Standard-II - 6 components; Lithium (Li+) 50mg/l ; Sodium (Na+) 200mg/l ; Ammonium (NH4+) 250mg/l ; Potassium (K+) 500mg/l ; Calcium (Ca2+) 500mg/l ; Magnesium (Mg2+) 250mg/l in Water 100 6 Dionex Equivalent
Zapytaj o cenę
P/N057590.L1 Combined Seven Anion Standard II - 7 components; Fluorides (F-) 20mg/l ; Chlorides (Cl-) 100mg/l ; Nitrites (NO2-) 100mg/l ; Bromides (Br-) 100mg/l ; Nitrates (NO3-) 100mg/l ; Phosphates (PO43-) 200mg/l ; Sulphates (SO42-) 100mg/l in Water 100 6 Dionex Equivalent
Zapytaj o cenę
1521.K1.W.L1 Mixed Anions Standard - 7 components; 100mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Fluorides (F-) ; Sulphates (SO42-) ; Nitrates (NO3-) ; Nitrites (NO2-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-) in Water 100 12 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
1521.K1.W.L25 Mixed Anions Standard - 7 components; 100mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Fluorides (F-) ; Sulphates (SO42-) ; Nitrates (NO3-) ; Nitrites (NO2-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-) in Water 250 12 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC1020.L1 Mixed Anions Standard - 7 components; Fluorides (F-) 2ppm ; Phosphates (PO43-) 10ppm ; Nitrites (NO2-) 5ppm ; Nitrates (NO3-) 10ppm ; Bromides (Br-) 10ppm ; Chlorides (Cl-) 5ppm ; Sulphates (SO42-) 10ppm in Water 100 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC1025.L1 Mixed Anions Standard - 7 components; Fluorides (F-) 4ppm ; Phosphates (PO43-) 4ppm ; Nitrites (NO2-) 8ppm ; Nitrates (NO3-) 8ppm ; Bromides (Br-) 8ppm ; Chlorides (Cl-) 100ppm ; Sulphates (SO42-) 100ppm in Water 100 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC1026.L1 Mixed Anions Standard - 7 components; Fluorides (F-) 0.5mg/l ; Phosphates (PO43-) 0.5mg/l ; Nitrites (NO2-) 1mg/l ; Nitrates (NO3-) 1mg/l ; Bromides (Br-) 1mg/l ; Chlorides (Cl-) 12.5mg/l ; Sulphates (SO42-) 12.5mg/l in Water 100 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC1035.L1 Mixed Anions Standard - 7 components; 100mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Fluorides (F-) ; Sulphates (SO42-) ; Nitrates (NO3-) ; Nitrites (NO2-) ; Bromides (Br-) ; Phosphates (PO43-) in Water 100 12 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC1040.L1 Mixed Anions Standard - 7 components; 0.1mg/l each of Fluorides (F-) ; Phosphates (PO43-) ; Nitrites (NO2-) ; Nitrates (NO3-) ; Bromides (Br-) ; Chlorides (Cl-) ; Sulphates (SO42-) in Water 100 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC105001.L5 Metrohm Peak - chloride/sulfate standard - 2 components; 0.5mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Sulphates (SO42-) in Water 500 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC105002.L5 Metrohm Peak - chloride/sulfate standard - 2 components; 1mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Sulphates (SO42-) in Water 500 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC105004.L5 Metrohm Peak - chloride/sulfate standard - 2 components; 2.5mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Sulphates (SO42-) in Water 500 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC105005.L5REAI Metrohm Peak - chloride/sulfate standard - 2 components; 5mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Sulphates (SO42-) in Water 500 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC105006.L5 Metrohm Peak - chloride/sulfate standard - 2 components; 10mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Sulphates (SO42-) in Water 500 6 Metrohm Equivalent Zapytaj o cenę
REAIC10501.L5 Metrohm Peak - chloride/sulfate standard - 2 components; 2mg/l each of Chlorides (Cl-) ; Sulphates (SO42-) in Water 500 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC10551.L1 Calibration H3PO4 & SO4 - 2 components; Phosphoric acid (H3PO4) 150mg/l ; Sulphates (SO42-) 10mg/l in Water 100 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC10551.L5 Calibration H3PO4 & SO4 - 2 components; Phosphoric acid (H3PO4) 150mg/l ; Sulphates (SO42-) 10mg/l in Water 500 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC10552.L1 Calibration H3PO4 & SO4 - 2 components; Phosphoric acid (H3PO4) 250mg/l ; Sulphates (SO42-) 10mg/l in Water 100 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC10553.L1 Calibration H3PO4 & SO4 - 2 components; Phosphoric acid (H3PO4) 350mg/l ; Sulphates (SO42-) 10mg/l in Water 100 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC10554.L1 Calibration H3PO4 & SO4 - 2 components; Phosphoric acid (H3PO4) 450mg/l ; Sulphates (SO42-) 10mg/l in Water 100 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC10555.L1 Calibration H3PO4 & SO4 - 2 components; Phosphoric acid (H3PO4) 550mg/l ; Sulphates (SO42-) 10mg/l in Water 100 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC10556.L1 Calibration H3PO4 & SO4 - 2 components; Phosphoric acid (H3PO4) 650mg/l ; Sulphates (SO42-) 10mg/l in Water 100 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC1056.L1 H3PO4 & SO4 QC Check Standard - 2 components; Phosphoric acid (H3PO4) 545mg/l ; Sulphates (SO42-) 10mg/l in Water 100 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC1220.L1 Mixed Cations Standard - 6 components; Lithium (Li+) 1mg/l ; Sodium (Na+) 5mg/l ; Ammonium (NH4+) 5mg/l ; Potassium (K+) 10mg/l ; Calcium (Ca2+) 10mg/l ; Magnesium (Mg2+) 10mg/l in Water 100 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC1225.L1 Mixed Cations Standard - 5 components; 1mg/l each of Copper (Cu2+) ; Iron (3+) (Fe3+) ; Manganese (Mn2+) ; Nickel (Ni2+) ; Zinc (Zn2+) in Water 100 6 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC1230.L1 Mixed Cations Standard - 6 components; 100mg/l each of Lithium (Li+) ; Sodium (Na+) ; Ammonium (NH4+) ; Potassium (K+) ; Calcium (Ca2+) ; Magnesium (Mg2+) in Water 100 12 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
REAIC1235.L1 Mixed Cations Standard - 11 components; 0.1mg/l each of Lithium (Li+) ; Sodium (Na+) ; Ammonium (NH4+) ; Potassium (K+) ; Calcium (Ca2+) ; Magnesium (Mg2+) ; Manganese (Mn2+) ; Copper (Cu2+) ; Iron (3+) (Fe3+) ; Nickel (Ni2+) ; Zinc (Zn2+) in Water 100 4 Metrohm Equivalent
Zapytaj o cenę
EL002.W.L1 0.5 M NaHCO3 in H2O eluent concentrate for IC 100 12 Eluent Concentrates
Zapytaj o cenę
EL002.W.L5 0.5 M NaHCO3 in H2O eluent concentrate for IC 500 12 Eluent Concentrates
Zapytaj o cenę
EL003.W.L1 0.22M Na2CO3 /0.28M NaHCO3 eluent concentrate for IC 100 12 Eluent Concentrates
Zapytaj o cenę
EL003.W.L5 0.22M Na2CO3 /0.28M NaHCO3 eluent concentrate for IC 500 12 Eluent Concentrates
Zapytaj o cenę
EL004.W.L1 0.18M Na2CO3 / 0.17M NaHCO3 eluent concentrate for IC 100 12 Eluent Concentrates
Zapytaj o cenę
EL004.W.L5 0.18M Na2CO3 / 0.17M NaHCO3 eluent concentrate for IC 500 12 Eluent Concentrates
Zapytaj o cenę
EL005.W.L1 0.35M Na2CO3 / 0.10M NaHCO3 eluent concentrate for IC 100 12 Eluent Concentrates
Zapytaj o cenę
EL005.W.L5 0.35M Na2CO3 / 0.10M NaHCO3 eluent concentrate for IC 500 12 Eluent Concentrates
Zapytaj o cenę
EL008.W.L1 0.5M Methanesulfonic acid eluent concentrate for IC 100 12 Eluent Concentrates
Zapytaj o cenę
EL008.W.L5 0.5M Methanesulfonic acid eluent concentrate for IC 500 12 Eluent Concentrates
Zapytaj o cenę
H001.W.L1 Br- Bromides 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H001.W.L25 Br- Bromides 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H001.W.L5 Br- Bromides 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H002.W.L1 Ca2+ Calcium 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H002.W.L25 Ca2+ Calcium 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H002.W.L5 Ca2+ Calcium 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H003.W.L1 Cl- Chlorides 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H003.W.L25 Cl- Chlorides 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H003.W.L5 Cl- Chlorides 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H004.W.L1 Cr6+ Chromium 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H004.W.L25 Cr6+ Chromium 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H004.W.L5 Cr6+ Chromium 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H005.W.L1 F- Fluorides 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H005.W.L25 F- Fluorides 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H005.W.L5 F- Fluorides 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H006.W.L1 I- Iodides 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H006.W.L25 I- Iodides 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H006.W.L5 I- Iodides 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H007.W.L1 K+ Potassium 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H007.W.L25 K+ Potassium 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H007.W.L5 K+ Potassium 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H008.W.L1 Li+ Lithium 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H008.W.L25 Li+ Lithium 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H008.W.L5 Li+ Lithium 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H009.W.L1 Mg2+ Magnesium 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H009.W.L25 Mg2+ Magnesium 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H009.W.L5 Mg2+ Magnesium 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H010.W.L1 Na+ Sodium 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H010.W.L25 Na+ Sodium 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H010.W.L5 Na+ Sodium 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H011.W.L1 NH4+ Ammonium 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H011.W.L25 NH4+ Ammonium 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H011.W.L5 NH4+ Ammonium 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H012.W.L1 NO2- Nitrites 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H012.W.L25 NO2- Nitrites 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H012.W.L5 NO2- Nitrites 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H013.W.L1 NO3- Nitrates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H013.W.L25 NO3- Nitrates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H013.W.L5 NO3- Nitrates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H014.W.L1 PO43- Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H014.W.L25 PO43- Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H014.W.L5 PO43- Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H015.W.L1 SO42- Sulphates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H015.W.L25 SO42- Sulphates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H015.W.L5 SO42- Sulphates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H016.W.L1 CH3COO- Acetates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H016.W.L25 CH3COO- Acetates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H016.W.L5 CH3COO- Acetates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H017.W.L1 ClO4- Perchlorates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H017.W.L25 ClO4- Perchlorates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H017.W.L5 ClO4- Perchlorates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H018.W.L1 Sulphites as S(IV) 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H018.W.L25 Sulphites as S(IV) 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H018.W.L5 Sulphites as S(IV) 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H020.W.L1 BrO3- Bromates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H020.W.L25 BrO3- Bromates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H020.W.L5 BrO3- Bromates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H021.W.L1 SCN- Thiocyanates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H021.W.L25 SCN- Thiocyanates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H021.W.L5 SCN- Thiocyanates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H022.W.L1 Ba2+ Barium 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H022.W.L25 Ba2+ Barium 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H022.W.L5 Ba2+ Barium 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H023.W.L1 Sr2+ Strontium 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H023.W.L25 Sr2+ Strontium 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H023.W.L5 Sr2+ Strontium 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H024.W.L1 C2O42- Oxalates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H024.W.L25 C2O42- Oxalates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H024.W.L5 C2O42- Oxalates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H025.W.L1 ClO3- Chlorates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H025.W.L25 ClO3- Chlorates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H025.W.L5 ClO3- Chlorates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H026.W.L1 HCOO- Formates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H026.W.L25 HCOO- Formates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H026.W.L5 HCOO- Formates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H027.W.L1 Cs+ Cesium 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H027.W.L25 Cs+ Cesium 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H027.W.L5 Cs+ Cesium 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H028.01O.L1 ClO2- Chlorites 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H028.01O.L25 ClO2- Chlorites 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H028.01O.L5 ClO2- Chlorites 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H029.W.L1 C6H5O73- Citrates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H029.W.L25 C6H5O73- Citrates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H029.W.L5 C6H5O73- Citrates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H030.W.L1 C6H5CO2- Benzoates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H030.W.L25 C6H5CO2- Benzoates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H030.W.L5 C6H5CO2- Benzoates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H031.W.L1 NH4+ (as N) Ammonium 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H031.W.L25 NH4+ (as N) Ammonium 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H031.W.L5 NH4+ (as N) Ammonium 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H032.W.L1 Cyanides 1 g/l in Water/ tr. KOH for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H032.W.L25 Cyanides 1 g/l in Water/ tr. KOH for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H032.W.L5 Cyanides 1 g/l in Water/ tr. KOH for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H033.W.L1 (HOC2H4)2NH2+ Diethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H033.W.L25 (HOC2H4)2NH2+ Diethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H033.W.L5 (HOC2H4)2NH2+ Diethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H034.W.L1 C2H3O3- Glycolates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H034.W.L25 C2H3O3- Glycolates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H034.W.L5 C2H3O3- Glycolates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H035.W.L1 C6H4(COO)2H - Hydrogenphthalates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H035.W.L25 C6H4(COO)2H - Hydrogenphthalates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H035.W.L5 C6H4(COO)2H - Hydrogenphthalates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H036.W.L1 IO3- Iodates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H036.W.L25 IO3- Iodates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H036.W.L5 IO3- Iodates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H037.W.L1 CH3CH(OH)COO- Lactates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H037.W.L25 CH3CH(OH)COO- Lactates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H037.W.L5 CH3CH(OH)COO- Lactates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H038.W.L1 C2H2(COO)22- Maleates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H038.W.L25 C2H2(COO)22- Maleates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H038.W.L5 C2H2(COO)22- Maleates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H039.W.L1 CH3SO3- Methanesulphonates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H039.W.L25 CH3SO3- Methanesulphonates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H039.W.L5 CH3SO3- Methanesulphonates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H040.W.L1 HOC2H4NH3+ Monoethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H040.W.L25 HOC2H4NH3+ Monoethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H040.W.L5 HOC2H4NH3+ Monoethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H041.W.L1 CH3NH3+ Monomethylamine 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H041.W.L25 CH3NH3+ Monomethylamine 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H041.W.L5 CH3NH3+ Monomethylamine 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H042.W.L1 N(CH2COO)33- Nitrilotriacetates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H042.W.L25 N(CH2COO)33- Nitrilotriacetates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H042.W.L5 N(CH2COO)33- Nitrilotriacetates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H043.W.L1 NO2- (as N) Nitrites 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H043.W.L25 NO2- (as N) Nitrites 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H043.W.L5 NO2- (as N) Nitrites 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H044.W.L1 NO3- (asN) Nitrates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H044.W.L25 NO3- (asN) Nitrates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H044.W.L5 NO3- (asN) Nitrates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H045.W.L1 PO43- (as P) Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H045.W.L25 PO43- (as P) Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H045.W.L5 PO43- (as P) Phosphates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H046.W.L1 C2H5COO- Propionates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H046.W.L25 C2H5COO- Propionates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H046.W.L5 C2H5COO- Propionates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H047.1O.L1 SiO3 2- Silicates 1000 mg/l in diluted NaOH for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H047.1O.L25 SiO3 2- Silicates 1000 mg/l in diluted NaOH for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H047.1O.L5 SiO3 2- Silicates 1000 mg/l in diluted NaOH for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H048.W.L1 OOC(CH2)2COO2- Succinates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H048.W.L25 OOC(CH2)2COO2- Succinates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H048.W.L5 OOC(CH2)2COO2- Succinates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H049.W.L1 OOC(CHOH)2COO2- Tartrates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H049.W.L25 OOC(CHOH)2COO2- Tartrates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H049.W.L5 OOC(CHOH)2COO2- Tartrates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H050.011044.L1 S2O32- Thiosulphates 1000 mg/l in diluted n-pentanol for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H050.011044.L25 S2O32- Thiosulphates 1000 mg/l in diluted n-pentanol for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H050.011044.L5 S2O32- Thiosulphates 1000 mg/l in diluted n-pentanol for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H051.W.L1 (HOC2H4)3NH+ Triethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H051.W.L25 (HOC2H4)3NH+ Triethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H051.W.L5 (HOC2H4)3NH+ Triethanolamine 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H052.W.L1 (CH3)3NH+ Trimetylamine 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H052.W.L25 (CH3)3NH+ Trimetylamine 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H052.W.L5 (CH3)3NH+ Trimetylamine 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H053.W.L1 CH3O(CH2)3NH3+ 3-Methoxypropylamine 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H053.W.L25 CH3O(CH2)3NH3+ 3-Methoxypropylamine 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H053.W.L5 CH3O(CH2)3NH3+ 3-Methoxypropylamine 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H054.W.L1 (C2H5)3NH+ Triethylamine 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H054.W.L25 (C2H5)3NH+ Triethylamine 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H054.W.L5 (C2H5)3NH+ Triethylamine 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H057.W.L1 HSO3- Hydrogensulfites 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H057.W.L25 HSO3- Hydrogensulfites 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H057.W.L5 HSO3- Hydrogensulfites 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H058.W.L1 BF4- Tetrafluoroborates 1000 mg/l in H2O for IC 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H058.W.L25 BF4- Tetrafluoroborates 1000 mg/l in H2O for IC 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H058.W.L5 BF4- Tetrafluoroborates 1000 mg/l in H2O for IC 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H059.W.L1 Adipates 1000mg/l in Water 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H059.W.L25 Adipates 1000mg/l in Water 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H059.W.L5 Adipates 1000mg/l in Water 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H060.W.L1 Butyrates (C4H7O2-) 1000mg/l in Water 100 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H060.W.L25 Butyrates (C4H7O2-) 1000mg/l in Water 250 12 Mono IC
Zapytaj o cenę
H060.W.L5 Butyrates (C4H7O2-) 1000mg/l in Water 500 12 Mono IC
Zapytaj o cenę

Oferta Wzorce do chromatografii jonowej, CPAChem zawiera 249 pozycji!

Skorzystaj z opcji Szukaj w tabeli dostępnej powyżej

Skontaktuj sie z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, adres i dane miejsca pracy, nr telefonu, adres poczty elektronicznej celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (między innymi ofert, promocji, itp.) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz.U. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Dane zostały podane przeze mnie dobrowolnie. Zapoznałem (-am) się z polityką prywatności zamieszczoną na stronie spółki w zakładce Warunki sprzedaży i polityka prywatności (RODO).