Certyfikowane materiały odniesienia do AAS, CPAChem

Certyfikowane materiały odniesienia (CRM) stosowane podczas pracy ze spektrometrami absorpcji atomowej (AAS) - poniższa tabla zawiera:

  • roztwory wzorcowe wielopierwiastkowe
  • modyfikatory matrycy dla GF
  • roztwory wzorcowe jednopierwiastkowe w KCN
  • roztwory wzorcowe jednopierwiastkowe w alkoholu
  • roztwory wzorcowe AAS 1 g/l
  • roztwory wzorcowe AAS 10 g/l
  • koncentraty dla palników AAS
  • roztwory wzorcowe jednopierwiastkowe dla GF
  • bufory jonizujące 

nr kat. nazwa pojemność ml termin ważności zastosowanie Zakup
109500.L1 GF AAS Multi element standard XVIII - 16 components; Ag 10mg/l ; Al 100mg/l ; As 100mg/l ; Ba 50mg/l ; Be 5mg/l ; Cd 5mg/l ; Co 50mg/l ; Cr 20mg/l ; Cu 50mg/l ; Fe 20mg/l ; Mn 20mg/l ; Ni 50mg/l ; Pb 100mg/l ; Sb 100mg/l ; Se 100mg/l ; Tl 100 12 Merck Equivalent
Zapytaj o cenę
02900540.L1 AA Test Mix - 8 components; Ca 50mg/l ; Cr 50mg/l ; Cu 50mg/l ; Fe 50mg/l ; Ni 50mg/l ; K 20mg/l ; Na 10mg/l ; Zn 10mg/l in HCl 2% 100 12 Perkin Elmer Equivalent for AAS
Zapytaj o cenę
0B26.3.2N.L1 AA Calibration Standard - 2 components; Ni 10mg/l ; Cr 3mg/l in HNO3 2% 100 6 Multi-Element Standards for GF
Zapytaj o cenę
0B26.3.2N.L5 AA Calibration Standard - 2 components; Ni 10mg/l ; Cr 3mg/l in HNO3 2% 500 6 Multi-Element Standards for GF
Zapytaj o cenę
MM2323.10K.1N.L05 2 g/l Pd(NO3)2 (99.999%) + 10 g/l Mg(NO3)2 (99.999%) in 1% HNO3 50 12 Matrix Modifiers for GF
Zapytaj o cenę
MM2F6A.10K.W.L05 10 g/l Mg(NO3)2 (99.999%) in H2O 50 12 Matrix Modifiers for GF
Zapytaj o cenę
MM2F6A.20K.W.L05 20 g/l Mg(NO3)2 (99.999%) in H2O 50 12 Matrix Modifiers for GF
Zapytaj o cenę
MM4CF5.2K.1N.L05 2g/l Pd(NO3)2 (99.999%) in 1% HNO3 50 12 Matrix Modifiers for GF
Zapytaj o cenę
MM4CF5.5K.1N.L05 5g/l Pd(NO3)2 (99.999%) in 1% HNO3 50 12 Matrix Modifiers for GF
Zapytaj o cenę
MM909D.50K.W.L05 50 g/l NH4NO3 (99.999%) in H2O 50 12 Matrix Modifiers for GF
Zapytaj o cenę
MM9E04.10K.1N.L05 10 g/l Ni(NO3)2 (99.999%) in 1% HNO3 50 12 Matrix Modifiers for GF
Zapytaj o cenę
MMCFE0.100K.1N.L05 100 g/l NH4H2PO4 (99.999%) in 1% HNO3 50 12 Matrix Modifiers for GF
Zapytaj o cenę
MMCFE0.20K.1N.L05 20 g/l NH4H2PO4 (99.999%) in 1% HNO3 50 12 Matrix Modifiers for GF
Zapytaj o cenę
691C.1K.04.L1 Copper Cu 1000mg/l in KCN 0.4% for AAS 100 12 Single-Element Standards in KCN
Zapytaj o cenę
691C.1K.04.L5 Copper Cu 1000mg/l in KCN 0.4% for AAS 500 12 Single-Element Standards in KCN
Zapytaj o cenę
A965.1K.04.L1 Gold Au - 1 g/l in KCN 0.4% for AAS 100 12 Single-Element Standards in KCN
Zapytaj o cenę
A965.1K.04.L5 Gold Au - 1 g/l in KCN 0.4% for AAS 500 12 Single-Element Standards in KCN
Zapytaj o cenę
A009.2C12EL.L1 Calcium Ca - 1 g/l in HCl 2%; C2H5OH 12% 100 12 Single-element Standard in alcohol
Zapytaj o cenę
A009.2C12EL.L5 Calcium Ca - 1 g/l in HCl 2%; C2H5OH 12% 500 12 Single-element Standard in alcohol
Zapytaj o cenę
A015.2C12EL.L1 Copper Cu - 1g/l in HCl 2%; C2H5OH 12% 100 12 Single-element Standard in alcohol
Zapytaj o cenę
A015.2C12EL.L5 Copper Cu - 1g/l in HCl 2%; C2H5OH 12% 500 12 Single-element Standard in alcohol
Zapytaj o cenę
A019.2C12EL.L1 Iron Fe - 1 g/l in HCl 2%; C2H5OH 12% 100 12 Single-element Standard in alcohol
Zapytaj o cenę
A019.2C12EL.L5 Iron Fe - 1 g/l in HCl 2%; C2H5OH 12% 500 12 Single-element Standard in alcohol
Zapytaj o cenę
A028.2C12EL.L1 Potassium K - 1g/l in HCl 2%; C2H5OH 12% 100 12 Single-element Standard in alcohol
Zapytaj o cenę
A028.2C12EL.L5 Potassium K - 1g/l in HCl 2%; C2H5OH 12% 500 500 12 Single-element Standard in alcohol Zapytaj o cenę
A069.2C12EL.L1 Zinc Zn - 1g/l in HCl 2%; C2H5OH 12% 100 12 Single-element Standard in alcohol
Zapytaj o cenę
A069.2C12EL.L5 Zinc Zn - 1g/l in HCl 2%; C2H5OH 12% 500 12 Single-element Standard in alcohol
Zapytaj o cenę
A001.2NP.L1 Silver Ag - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A001.2NP.L5 Silver Ag - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A002.2CP.L1 Aluminium Al - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A002.2CP.L5 Aluminium Al - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A002.2NP.L1 Aluminium Al - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A002.2NP.L5 Aluminium Al - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A003.2CP.L1 Arsenic As - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A003.2CP.L5 Arsenic As - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A003.2NP.L1 Arsenic As - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A003.2NP.L5 Arsenic As - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A004.2CP.L1 Gold Au - 1g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A004.2CP.L5 Gold Au - 1g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A005.W.L1 Boron B - 1 g/l in H2O for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A005.W.L5 Boron B - 1 g/l in H2O for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A006.2CP.L1 Barium Ba - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A006.2CP.L5 Barium Ba - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A006.2NP.L1 Barium Ba - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A006.2NP.L5 Barium Ba - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A007.2CP.L1 Beryllium Be - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A007.2CP.L5 Beryllium Be - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A007.2N1FP.L1 Beryllium Be - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A007.2N1FP.L5 Beryllium Be - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A008.10NP.L1 Bismuth Bi - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A008.10NP.L5 Bismuth Bi - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A009.2CP.L1 Calcium Ca - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A009.2CP.L5 Calcium Ca - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A009.2NP.L1 Calcium Ca - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A009.2NP.L5 Calcium Ca - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A010.2CP.L1 Cadmium Cd - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A010.2CP.L5 Cadmium Cd - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A010.2NP.L1 Cadmium Cd - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A010.2NP.L5 Cadmium Cd - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A011.2NP.L1 Cerium Ce - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A011.2NP.L5 Cerium Ce - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A012.2CP.L1 Cobalt Co - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A012.2CP.L5 Cobalt Co - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A012.2NP.L1 Cobalt Co - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A012.2NP.L5 Cobalt Co - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A013.2CP.L1 Chromium Cr - 1g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A013.2CP.L5 Chromium Cr - 1g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A013.2NP.L1 Chromium Cr - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A013.2NP.L5 Chromium Cr - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A014.2NP.L1 Cesium Cs - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A014.2NP.L5 Cesium Cs - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A015.2CP.L1 Copper Cu - 1 g/l in dilutedHCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A015.2CP.L5 Copper Cu - 1 g/l in dilutedHCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A015.2NP.L1 Cu Copper - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A015.2NP.L5 Cu Copper - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A016.2NP.L1 Dysprosium Dy - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A016.2NP.L5 Dysprosium Dy - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A017.2NP.L1 Erbium Er - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A017.2NP.L5 Erbium Er - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A018.2NP.L1 Europium Eu - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A018.2NP.L5 Europium Eu - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A019.2CP.L1 Iron Fe - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A019.2CP.L5 Iron Fe - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A019.2NP.L1 Iron Fe - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A019.2NP.L5 Iron Fe - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A020.2NP.L1 Gallium Ga - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A020.2NP.L5 Gallium Ga - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A021.2NP.L1 Gadolinium Gd - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A021.2NP.L5 Gadolinium Gd - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A022.5N1FP.L1 Germanium Ge - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A022.5N1FP.L5 Germanium Ge - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A023.2N1FP.L1 Hafnium Hf - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A023.2N1FP.L5 Hafnium Hf - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A024.10NP.L1 Mercury Hg - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A024.10NP.L5 Mercury Hg - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A025.2NP.L1 Holmium Ho - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A025.2NP.L5 Holmium Ho - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A026.2NP.L1 Indium In - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A026.2NP.L5 Indium In - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A027.10CP.L1 Iridium Ir - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A027.10CP.L5 Iridium Ir - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A028.2CP.L1 Potassium K - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A028.2CP.L5 Potassium K - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A028.2NP.L1 Potassium K - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A028.2NP.L5 Potassium K - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A029.2CP.L1 Lanthanum La - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A029.2CP.L5 Lanthanum La - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A029.2NP.L1 Lanthanum La - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A029.2NP.L5 Lanthanum La - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A030.2NP.L1 Lithium Li - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A030.2NP.L5 Lithium Li - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A032.2CP.L1 Magnesium Mg - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A032.2CP.L5 Magnesium Mg - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A032.2NP.L1 Magnesium Mg - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A032.2NP.L5 Magnesium Mg - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A033.2CP.L1 Manganese Mn - 1g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A033.2CP.L5 Manganese Mn - 1g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A033.2NP.L1 Manganese Mn - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A033.2NP.L5 Manganese Mn - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A034.1N1FP.L1 Molybdenum Mo - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A034.1N1FP.L5 Molybdenum Mo - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A034.W.L1 Molybdenum Mo - 1g/l in H2O for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A034.W.L5 Molybdenum Mo - 1g/l in H2O for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A035.1CP.L1 Sodium Na - 1g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A035.1CP.L5 Sodium Na - 1g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A035.2C12EL.L1 Sodium Na - 1g/l in 2% HCl; 12% C2H5OH 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A035.2C12EL.L5 Sodium Na - 1g/l in 2% HCl; 12% C2H5OH 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A035.2NP.L1 Sodium Na - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A035.2NP.L5 Sodium Na - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A035.W.L1 Sodium Na - 1 g/l in H2O for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A035.W.L5 Sodium Na - 1 g/l in H2O for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A036.5N1FP.L1 Niobium Nb - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A036.5N1FP.L5 Niobium Nb - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A037.2NP.L1 Neodymium Nd - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A037.2NP.L5 Neodymium Nd - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A038.2NP.L1 Nickel Ni - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A038.2NP.L5 Nickel Ni - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A040.W.L1 Phosphorous P - 1g/l in H2O for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A040.W.L5 Phosphorous P - 1g/l in H2O for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A041.2NP.L1 Lead Pb - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A041.2NP.L5 Lead Pb - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A042.5CP.L1 Palladium Pd - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A042.5CP.L5 Palladium Pd - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A042.5NP.L1 Palladium Pd - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A042.5NP.L5 Palladium Pd - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A044.10CP.L1 Platinum Pt - 1g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A044.10CP.L5 Platinum Pt - 1g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A045.2NP.L1 Rubidium Rb - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A045.2NP.L5 Rubidium Rb - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A046.5NP.L1 Rhenium Re - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A046.5NP.L5 Rhenium Re - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A047.5CP.L1 Rhodium Rh - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A047.5CP.L5 Rhodium Rh - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A048.5CP.L1 Ruthenium Ru - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A048.5CP.L5 Ruthenium Ru - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A049.W.L1 Sulphur S - 1 g/l in H2O for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A049.W.L5 Sulphur S - 1 g/l in H2O for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A050.20CP.L1 Antimony Sb - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A050.20CP.L5 Antimony Sb - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A050.5N1FP.L1 Antimony Sb - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A050.5N1FP.L5 Antimony Sb - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A051.2NP.L1 Scandium Sc - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A051.2NP.L5 Scandium Sc - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A052.2NP.L1 Selenium Se - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A052.2NP.L5 Selenium Se - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A053.W.L1 Silicon Si - 1 g/l in H2O for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A053.W.L5 Silicon Si - 1 g/l in H2O for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A054.2NP.L1 Samarium Sm - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A054.2NP.L5 Samarium Sm - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A055.1N1FP.L1 Tin Sn - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A055.1N1FP.L5 Tin Sn - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A055.20CP.L1 Tin Sn - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A055.20CP.L5 Tin Sn - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A056.2CP.L1 Strontium Sr - 1g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A056.2CP.L5 Strontium Sr - 1g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A056.2NP.L1 Strontium Sr - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A056.2NP.L5 Strontium Sr - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A057.5N1FP.L1 Tantalum Ta - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A057.5N1FP.L5 Tantalum Ta - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A059.10NP.L1 Tellurium Te - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A059.10NP.L5 Tellurium Te - 1g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A059.20CP.L1 Tellurium Te - 1g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A059.20CP.L5 Tellurium Te - 1g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A061.5N05FP.L1 Titanum Ti - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A061.5N05FP.L5 Titanum Ti - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A062.2NP.L1 Thallium Tl - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A062.2NP.L5 Thallium Tl - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A063.2NP.L1 Thulium Tm - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A063.2NP.L5 Thulium Tm - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A065.2NP.L1 Vanadium V- 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A065.2NP.L5 Vanadium V- 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A065.2SP.L1 Vanadium V - 1 g/l in diluted H2SO4 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A065.2SP.L5 Vanadium V - 1 g/l in diluted H2SO4 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A066.1N2FP.L1 Tungsten W - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A066.1N2FP.L5 Tungsten W - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A067.2NP.L1 Yttrium Y - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A067.2NP.L5 Yttrium Y - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A068.2NP.L1 Ytterbium Yb - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A068.2NP.L5 Ytterbium Yb - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A069.2CP.L1 Zinc Zn - 1 g/l in diluted HCl for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A069.2CP.L5 Zinc Zn - 1 g/l in diluted HCl for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A069.2NP.L1 Zinc Zn - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A069.2NP.L5 Zinc Zn - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A070.2N05FP.L1 Zirconium Zr - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A070.2N05FP.L5 Zirconium Zr - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A070.5C05FP.L1 Zirconium Zr - 1 g/l in diluted HCl/HF for AAS 100 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
A070.5C05FP.L5 Zirconium Zr - 1 g/l in diluted HCl/HF for AAS 500 12 Mono AAS 1 g/l
Zapytaj o cenę
S101.5NP.L02 Ag 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S102.5CP.L02 Al 10000mg/l in diluted HCl for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S102.5NP.L02 Al 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S103.5NP.L02 As 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S105.W.L02 B 10000mg/l in H2O for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S106.5NP.L02 Ba 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S107.5N1FP.L02 Be 10000mg/l in diluted HNO3/HF for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S108.10NP.L02 Bi 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S109.5NP.L02 Ca 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S110.5NP.L02 Cd 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S112.5NP.L02 Co 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S113.5NP.L02 Cr10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S114.2NP.L02 Cs 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S115.5NP.L02 Cu 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S119.5NP.L02 Fe 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S128.2NP.L02 K 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S130.2NP.L02 Li 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S132.5NP.L02 Mg 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S133.5NP.L02 Mn 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S134.5N4FP.L02 Mo 10000mg/l in diluted HNO3/ HF for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S135.2NP.L02 Na 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S138.5NP.L02 Ni 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S140.W.L02 P 10000mg/l in H2O for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S141.5NP.L02 Pb 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S145.2NP.L02 Rb 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S150.5N2FP.L02 Sb 10000mg/l in diluted HNO3/HF for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S151.5NP.L02 Sc 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S152.5NP.L02 Se 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S153.W.L02 Si 10000mg/l in H2O for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S155.5N2FP.L02 Sn 10000mg/l in diluted HNO3/ HF for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S156.5NP.L02 Sr 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S159.20NP.L02 Te 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S161.5N2FP.L02 Ti 10000mg/l in diluted HNO3/ HF for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S162.5NP.L02 Tl 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S165.5NP.L02 V 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S166.2N5FP.L02 W 10000mg/l in diluted HNO3/ HF for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S167.5NP.L02 Y 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S169.5NP.L02 Zn 10000mg/l in diluted HNO3 for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
S170.5N2FP.L02 Zr 10000mg/l in diluted HNO3 / HF for AAS 20 12 Mono AAS 10 g/l
Zapytaj o cenę
A101.20NP.L1 Silver - concentrate to make 1L 1 g/l Ag in diluted HNO3 100 12 Concentrates for AAS Flame
Zapytaj o cenę
A102.5NP.L1 Aluminium - concentrate to make 1L 1 g/l Al in diluted HNO3 100 12 Concentrates for AAS Flame
Zapytaj o cenę
A103.5CP.L1 Arsenic - concentrate to make 1L 1 g/l As in diluted HCl 100 12 Concentrates for AAS Flame
Zapytaj o cenę
A103.5NP.L1 Arsenic - concentrate to make 1L 1 g/l As in diluted HNO3 100 12 Concentrates for AAS Flame
Zapytaj o cenę

Oferta Certyfikowane materiały odniesienia do AAS, CPAChem zawiera 318 pozycji!

Skorzystaj z opcji Szukaj w tabeli dostępnej powyżej

Skontaktuj sie z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, adres i dane miejsca pracy, nr telefonu, adres poczty elektronicznej celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (między innymi ofert, promocji, itp.) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz.U. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Dane zostały podane przeze mnie dobrowolnie. Zapoznałem (-am) się z polityką prywatności zamieszczoną na stronie spółki w zakładce Warunki sprzedaży i polityka prywatności (RODO).