Chempur

Oferta producenta Chempur obejmuje:

  • odczynniki chemiczne organiczne i nieorganiczne
  • roztwory mianowane
  • bufory, bufory do uwalniania i ich koncentraty
  • odważki analityczne
  • rozpuszczalniki
  • rozpuszczalniki o podwyższonym stopniu czystości
  • roztwory kwasów i zasad
  • odczynniki recepturowe

Firma Chempur w miarę swoich możliwości produkcyjnych może zaoferować odczynniki chemiczne spoza oferty i katalogu zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami Klienta.