Carlo Erba rozpuszczalniki i standardy do GC-Headspace

Rozpuszczalniki oraz standardy Headspace GC przeznaczone do analiz lotnych zanieczyszczeń organicznych występujących w substancjach czynnych, pomocniczych oraz produktach leczniczych metodą GC-Headspace. Znajdują również zastosowanie podczas wykrywania pozostałości rozpuszczalników w żywności, suplementach diety oraz opakowaniach.

Zalety rozpuszczalników GC-Headspace CARLO-ERBA:

  • czystość większa niż 99,99%
  • wysoka transmisja  UV
  • niska zawartość wody
  • każda partia badana jest metodą GC-Headspace w celu zidentyfikowania pozostałości rozpuszczalników zgodnie z ICH, USP oraz farmakopeą europejską

 

Dokumenty do pobrania
ULOTKA Carlo Erba rozpuszczalniki i standardy do GC-Headspace Pobierz »
Nr kat. Nazwa Op. Zakup
444311 n,n-Dimetyloacetamid RS HEADSPACE 1 l Zapytaj o cenę
444991 n,n-Dimetyloformamid RS HEADSPACE 1 l Zapytaj o cenę
445121 Dimetylu sulfotlenek RS HEADSPACE 1 l Zapytaj o cenę
412011 Woda RS HEADSPACE 1 l Zapytaj o cenę
Nazwa Zawartość Matryca Op. Nr kat. Zakup
Mix (zalecane przez Farmakopea Europejską /ICH klasa 1) Benzen 4 mg/ml, 1,2-Dichloroetan 10 mg/ml, Tetrachlorometan 8 mg/ml, 1,1-Dichloroeten 16 mg/ml, 1,1,1-Trichloroetan 20 mg/ml DMSO ampułka 1 ml 507688 Zapytaj o cenę
Mix (zalecane przez USP < 467 > klasa 1) Benzen 10 mg/ml, 1,2-Dichloroetan 25 mg/ml, Tetrachlorometan 20 mg/ml, 1,1-Dichloroeten 40 mg/ml, 1,1,1-Trichloroetan 50 mg/ml DMSO ampułka 1 ml 507692 Zapytaj o cenę
Mix 1 (zalecane przez Farmakopea Europejską /ICH klasa 2) Chlorobenzen 360 μg/ml, Cykloheksan 3880 μg/ml, cis-1,2-Dichloroeten 1870 μg/ml, Dichloromethan 600 μg/ml, n,n-Dimetyolformamid 880 μg/ml, Etylobenzen 369 μg/ml, Heksan 290 μg/ml, Metylcykloheksan 1180 μg/ml, Toluen 890 μg/ml, 1,1,2-Trichloreten 80 μg/ml, DMSO / Woda ampułka 1 ml 507689 Zapytaj o cenę
Mix 2 (zalecane przez Farmakopea Europejską /ICH klasa 2) Acetonitrile 410 μg/ml, Chloroform 60 μg/ml, 1,2-Diméthoxyéthane 100 μg/ml, n,n-Dimethylacetamide 1090 μg/ml, 1,4-Dioxane 380 μg/ml, Methylbutylketone 50 μg/ml, Methanol 3000 μg/ml, Nitromethane 50 μg/ml, Pyridine 200 μg/ml, 1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène 1 DMSO / Woda ampułka 1 ml 507690 Zapytaj o cenę
Mix 3 (zalecane przez Farmakopea Europejską /ICH klasa 2) 2-Etoksyetanol 160 μg/ml , Etylenoglikol 620 μg/ml, Formamid 220 μg/ml, 2-Metoksyetanol 50 μg/ml, n- Metylopyrrolidon 4840 μg/ml, Sulfolan 160 μg/ml Woda ampułka 1 ml 507691 Zapytaj o cenę
Mix 1 (zalecane przez USP < 467 > klasa 2) Acetonitryl 2.05mg/ml, Chlorobenzen 1.8mg/ml, Kumen 0.34mg/ml, Cykloheksan 19.4mg/ml, cis-1,2-Dichloroeten 4.7mg/ml, trans-1,2-Dichloroeten 4.7mg/ml, 1,4-Dioxan 1.9mg/ml, Etylobenzen 1.84mg/ml, Metanol 15mg/ml, Metylocykloheksan 5.9 mg/ml, Dichlorometan 3 DMSO ampułka 1 ml 507693 Zapytaj o cenę
Mix 2 (zalecane przez USP < 467 > klasa 2) Chloroform 60μg/ml, 1,2-Dimetoksyetan 100μg/ml, n-Heksan 290μg/ml, 2-Heksanon 50μg/ml, Nitrometan 50μg/ml, Pirydyna 200μg/ml, 1,2,3,4-Tetrahydronaftalen (Tetralina) 100μg/ml, Trichloroeten 80μg/ml DMSO ampułka 1 ml 507694 Zapytaj o cenę

Skontaktuj sie z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, adres i dane miejsca pracy, nr telefonu, adres poczty elektronicznej celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (między innymi ofert, promocji, itp.) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz.U. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Dane zostały podane przeze mnie dobrowolnie. Zapoznałem (-am) się z polityką prywatności zamieszczoną na stronie spółki w zakładce Warunki sprzedaży i polityka prywatności (RODO).