Carlo Erba odczynniki do chromatografii par jonowych

Chromatografia Par Jonowych została opracowana w celu umożliwienia rozdzielania kompleksów mieszanin cząsteczek polarnych i jonowych, które często nie są dobrze rozdzielone przez chromatografię jonowymienną. Selektywność jest określona przez fazę ruchomą: dodaje się organiczny eluent uzupełniony dodatkowym reagentem do parowania jonów. 

Odczynnikami IPC mają duże cząsteczki jonowe zawierające ładunek przeciwny do docelowego analitu, jak również powierzchnię hydrofobową do interakcji z fazą stacjonarną. Przeciwjon łączy się z jonami eluentu, stając się parami jonów w fazie stacjonarnej. Para jonowa jest następnie rozdzielana na kolumny HPLC o odwróconych fazach.

Odczynniki do Chromatografii Par Jonowych

Pochodne mogą być stosowane w celu rozwiązania powszechnych  problemów analitycznych związanych z produktami jonowymi lub spolaryzowanymi w chromatografii. Następujące odczynniki są dodatkami do fazy ruchomej, które umożliwiają rozdzielenie HPLC w odwróconych fazach substancji jonowych lub wysoko polarnych (przeciwjon Tetraalkiloamoniowy do elektrolitów anionowych, alkil lub arylosulfonian dla elektrolitów  kationowych).

Korzyści używania odczynników do Chromatografii Par Jonowych Carlo Erba:
• Czystość fazy ruchomej, a zatem dokładność wyników zależy od jakości dodatku
• Specyfikacje naszych odczynników do Chromatografii Par Jonowych są zgodne z wymaganiami HPLC faz odwróconych:

  • wysoka czystość ≥ 99%,
  • minimalna ilość promieniowania UV
  • absorpcja w dalekim UV,
  • kontrolowane pH i minimalne straty przy suszeniu
Dokumenty do pobrania
Odczynniki do chromatografii par jonowych - ulotka Pobierz »
Nr kat. Nazwa CAS Wielkość op. Zakup
405631 Sodu 1-butanosulfonian do chromatografii par jonowych 2386-54-1 25g Zapytaj o cenę
405632 Sodu 1-butanosulfonian do chromatografii par jonowych 2386-54-1 100g Zapytaj o cenę
405871 Sodu 1-dekanosulfonian do chromatografii par jonowych 13419-61-9 25g Zapytaj o cenę
405872 Sodu 1-dekanosulfonian do chromatografii par jonowych 13419-61-9 100g Zapytaj o cenę
405881 Sodu 1-dodekanosulfonian do chromatografii par jonowych 2386-53-0 25g Zapytaj o cenę
405882 Sodu 1-dodekanosulfonian do chromatografii par jonowych 2386-53-0 100g Zapytaj o cenę
405851 Sodu 1-heptanosulfonian do chromatografii par jonowych 22767-50-6 25g Zapytaj o cenę
405852 Sodu 1-heptanosulfonian do chromatografii par jonowych 22767-50-6 100g Zapytaj o cenę
405621 Sodu 1-heksanosulfonian do chromatografii par jonowych 2832-45-3 25g Zapytaj o cenę
405622 Sodu 1-heksanosulfonian do chromatografii par jonowych 2832-45-3 100g Zapytaj o cenę
405921 Sodu 1-heksanosulfonian 1.hydrat do chromatografii par jonowych 207300-91-2 25g Zapytaj o cenę
405922 Sodu 1-heksanosulfonian 1.hydrat do chromatografii par jonowych 207300-91-2 100g Zapytaj o cenę
405861 Sodu 1-oktanosulfonian do chromatografii par jonowych 5324-84-5 25g Zapytaj o cenę
405862 Sodu 1-oktanosulfonian do chromatografii par jonowych 5324-84-5 100g Zapytaj o cenę
405931 Sodu 1-oktanosulfonian 1.hydrat do chromatografii par jonowych 207596-29-0 25g Zapytaj o cenę
405932 Sodu 1-oktanosulfonian 1.hydrat do chromatografii par jonowych 207596-29-0 100g Zapytaj o cenę
405841 Sodu 1-pentanosulfonian do chromatografii par jonowych 22767-49-3 25g Zapytaj o cenę
405842 Sodu 1-pentanosulfonian do chromatografii par jonowych 22767-49-3 100g Zapytaj o cenę
405891 Sodu 1-pentanosulfonian 1.hydrat do chromatografii par jonowych 207605-40-1 25g Zapytaj o cenę
405892 Sodu 1-pentanosulfonian 1.hydrat do chromatografii par jonowych 207605-40-1 100g Zapytaj o cenę
405901 Sodu 1-propanosulfonian do chromatografii par jonowych 14533-63-2 25g Zapytaj o cenę
405902 Sodu 1-propanosulfonian do chromatografii par jonowych 14533-63-2 100g Zapytaj o cenę

Skontaktuj sie z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, adres i dane miejsca pracy, nr telefonu, adres poczty elektronicznej celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (między innymi ofert, promocji, itp.) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz.U. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Dane zostały podane przeze mnie dobrowolnie. Zapoznałem (-am) się z polityką prywatności zamieszczoną na stronie spółki w zakładce Warunki sprzedaży i polityka prywatności (RODO).