Carlo Erba odczynniki do chromatografii cieczowej

Odczynniki UHPLC-MS

 • Czystość wyższa niż 99.95 %
 • Wysoka transmitancja UV
 • Wolna od zakłóceń linia bazowa testowana specjalnie dla UHPLC.
 • Test rezerpiny (<30 ppb) => test dla specyficznych aplikacji MS
 • Niską zawartość jonów metali
 • Pozostałości nielotnych związków na poziomie niższym niż 1 ppm
 • Filtracja 0,2μm lub 0,1μm
 • Zastosowanie opakowań ze szkła oranżowego (poddanego procesowi dealkalizacji z 1,1-difluoroetanu) znacząco zmniejsza ryzyko powstawania interakcji z metalami

Odczynniki, dodatki i mieszaniny do LC-MS

Wysokiej jakości odczynniki do LC-MS zapewniają :

 • Testowane w elucji gradientowej
 • Wysoka transmitacja UV
 • Czystość rozpuszczalników > 99.95 %
 • Precyzyjną zawartość dodatków
 • Niską zawartość jonów metali
 • Zastosowanie opakowań ze szkła oranżowego (poddanego procesowi dealkalizacji z 1,1-difluoroetanu) znacząco zmniejsza ryzyko powstawania interakcji z metalami

Odczynniki HPLC Ultragradient

Dla analiz chromatografii gradientowej, CARLO ERBA Reagents posiada w ofercie dwa rodzaje odczynników: HPLC GOLD Ultragradient oraz HPLC PLUS Gradient. Ich optymalna czułość pozwala określić w możliwie najlepszy sposób zanieczyszczenia próbek. Aby upewnić się, że żadna cząstka fazy ruchomej nie utrudnia twoich analiz przeprowadzamy mikrofiltrację naszych rozpuszczalników GOLD - 0,1μm, a HPLC Gradient Plus -0,2 μm.

Odczynniki HPLC Gradient

Rozpuszczalniki tej linii produktów zapewniają doskonałą wydajność krótkich fali i ograniczony dryft, co czyni je idealnymi do analizy gradientów i śladów.

Odczynniki HPLC Isocratic Grade

Dostępne w butelkach szklanych (1 oraz 2,5 litra) lub opakowaniach ze stali nierdzewnej (5 do 1000 litra). Ich parametry spełniają wymagania najbardziej zaawansowanych technik HPLC pod względem czystości oraz transmitacji optycznej.

Odczynniki HPLC Preparative

Linia rozpuszczalników przeznaczonych do chromatografii preparatywnej spełnia najwyższe standardy czystości oraz separacji. Niska zawartość pozostałości nielotnych związków (maksymalnie 5ppm) pozwala na optymalizację warunków pracy w celu zapewnienia minimalnej ilości zanieczyszczeń.

 

Dokumenty do pobrania
HPLC rozpuszczalniki, fazy ruchome i akcesoria - ulotka Pobierz »
Nr kat. Nazwa CAS Wielkość op. Grupa Zakup
CE-412341 Acetonitryl do LC/MS 75-05-8 1 l UHPLC-MS
Zapytaj o cenę
CE-412342 Acetonitryl do LC/MS 75-05-8 2.5 l UHPLC-MS
Zapytaj o cenę
CE-414941 Metanol do UHPLC-MS 67-56-1 1 l UHPLC-MS
Zapytaj o cenę
CE-414942 Metanol do UHPLC-MS 67-56-1 2.5 l UHPLC-MS
Zapytaj o cenę
CE-412091 Woda do UHPLC-MS 7732-18-5 1 l UHPLC-MS
Zapytaj o cenę
CE-412092 Woda do UHPLC-MS 7732-18-5 2.5 l UHPLC-MS
Zapytaj o cenę
CE-412341 Acetonitryl do LC/MS 75-05-8 1 l LC-MS Rozpuszczalniki
Zapytaj o cenę
CE-412342 Acetonitryl do LC/MS 75-05-8 2.5 l LC-MS Rozpuszczalniki
Zapytaj o cenę
CE-448383 Etylu octan do LC/MS 141-78-6 1 l LC-MS Rozpuszczalniki
Zapytaj o cenę
CE-448384 Etylu octan do LC/MS 141-78-6 2.5 l LC-MS Rozpuszczalniki
Zapytaj o cenę
CE-414831 Metanol do LC/MS 67-56-1 1 l LC-MS Rozpuszczalniki
Zapytaj o cenę
CE-414832 Metanol do LC/MS 67-56-1 2.5 l LC-MS Rozpuszczalniki
Zapytaj o cenę
CE-415183 2-Propanol do LC/MS 67-63-0 1 l LC-MS Rozpuszczalniki
Zapytaj o cenę
CE-415184 2-Propanol do LC/MS 67-63-0 2.5 l LC-MS Rozpuszczalniki
Zapytaj o cenę
CE-412111 Woda do LC/MS 7732-18-5 1 l LC-MS Rozpuszczalniki
Zapytaj o cenę
CE-412112 Woda do LC/MS 7732-18-5 2.5 l LC-MS Rozpuszczalniki
Zapytaj o cenę
CE-401411 Kwas octowy lodowaty do LC/MS 64-19-7 10 x 1 ml LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-401412 Kwas octowy lodowaty do LC/MS 64-19-7 10 x 2.5 ml LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-401413 Kwas octowy lodowaty do LC/MS 64-19-7 50 ml LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-401414 Kwas octowy lodowaty do LC/MS 64-19-7 1 l LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-412331 Acetonitryl + 0,1% kwas mrówkowy do LC/MS 75-05-08 1 l LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-412332 Acetonitryl + 0,1% kwas mrówkowy do LC/MS 75-05-08 2.5 l LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-412321 Acetonitryl + 0,1% kwas trifluorooctowy do LC/MS 75-05-08 1 l LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-412322 Acetonitryl + 0,1% kwas trifluorooctowy do LC/MS 75-05-08 2.5 l LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-418781 Amonu octan RS do LC/MS 631-61-8 50 g LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-419741 Amonu mrówczan RS do LC/MS 540-69-2 50 g LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-405821 Kwas mrówkowy 99% do LC/MS 64-18-6 10 x 1 ml LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-405822 Kwas mrówkowy 99% do LC/MS 64-18-6 10 x 2.5 ml LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-405823 Kwas mrówkowy 99% do LC/MS 64-18-6 50 ml LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-405824 Kwas mrówkowy 99% do LC/MS 64-18-6 1 l LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-414861 Metanol + 0,1% kwas mrówkowy do LC/MS 67-56-1 1 L LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-414862 Metanol + 0,1% kwas mrówkowy do LC/MS 67-56-1 2.5 l LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-414871 Metanol + 0,1% kwas trifluorooctowy do LC/MS 67-56-1 1 l LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-414872 Metanol + 0,1% kwas trifluorooctowy do LC/MS 67-56-1 2.5 l LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-411541 Kwas trifluorooctowy do LC/MS 76-05-1 10 x 1 ml LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-411542 Kwas trifluorooctowy do LC/MS 76-05-1 10 x 2.5 ml LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-411543 Kwas trifluorooctowy do LC/MS 76-05-1 50 ml LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-412121 Woda + 0,1% kwas mrówkowy do LC/MS 7732-18-5 1 l LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-412122 Woda + 0,1% kwas mrówkowy do LC/MS 7732-18-5 2.5 l LC-MS Kwasy, sole i mieszaniny
Zapytaj o cenę
CE-412371000 Acetonitryl do HPLC GOLD Ultragradient 75-05-8 1 l HPLC Ultragradient
Zapytaj o cenę
CE-412372000 Acetonitryl do HPLC GOLD Ultragradient 75-05-8 2.5 l HPLC Ultragradient
Zapytaj o cenę
CE-412374 Acetonitryl do HPLC GOLD Ultragradient 75-05-8 4 l HPLC Ultragradient
Zapytaj o cenę
CE-412721 Metanol do HPLC GOLD Ultragradient 67-56-1 1 l HPLC Ultragradient
Zapytaj o cenę
CE-412722 Metanol do HPLC GOLD Ultragradient 67-56-1 2.5 l HPLC Ultragradient
Zapytaj o cenę
CE-412724 Metanol do HPLC GOLD Ultragradient 67-56-1 4 l HPLC Ultragradient
Zapytaj o cenę
CE-412393 Acetonitryl do HPLC PLUS gradientowy, ACS, Ph.Eur.-USP 75-05-8 1 l HPLC Gradient
Zapytaj o cenę
CE-412391000 Acetonitryl do HPLC PLUS gradientowy, ACS, Ph.Eur.-USP 75-05-8 1 l HPLC Gradient
Zapytaj o cenę
CE-412392000 Acetonitryl do HPLC PLUS gradientowy, ACS, Ph.Eur.-USP 75-05-8 2.5 l HPLC Gradient
Zapytaj o cenę
CE-412395 Acetonitryl do HPLC PLUS gradientowy, ACS, Ph.Eur.-USP 75-05-8 5 l HPLC Gradient
Zapytaj o cenę
CE-412381 Metanol do HPLC PLUS gradientowy 67-56-1 1 l HPLC Gradient
Zapytaj o cenę
CE-412383 Metanol do HPLC PLUS gradientowy 67-56-1 2.5 l HPLC Gradient
Zapytaj o cenę
CE-412711000 2-Propanol do HPLC PLUS gradientowy 67-63-0 1 l HPLC Gradient
Zapytaj o cenę
CE-412712000 2-Propanol do HPLC PLUS gradientowy 67-63-0 2.5 l HPLC Gradient
Zapytaj o cenę
CE-412141 Woda do HPLC PLUS 7732-18-5 1 l HPLC Gradient
Zapytaj o cenę
CE-412142 Woda do HPLC PLUS 7732-18-5 2.5 l HPLC Gradient
Zapytaj o cenę
CE-401431 Kwas octowy lodowaty do HPLC izokratyczny 64-19-7 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-401432 Kwas octowy lodowaty do HPLC izokratyczny 64-19-7 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412501 Aceton do HPLC izokratyczny 67-64-1 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412502 Aceton do HPLC izokratyczny 67-64-1 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412411000 Acetonitryl do HPLC izokratyczny 75-05-08 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412412000 Acetonitryl do HPLC izokratyczny 75-05-08 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412511000 Butanol-1 do HPLC izokratyczny 71-36-3 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412512000 Butanol-1 do HPLC izokratyczny 71-36-3 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-431821 n-Butylu chlorek do HPLC izokratyczny 109-69-3 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-432031 Eter tert-butylowo-metylowy do HPLC izokratyczny 1634-04-4 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-432032 Eter tert-butylowo-metylowy do HPLC izokratyczny 1634-04-4 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412571 Chloroform do HPLC izokratyczny, stabilizowany amylenem 67-66-3 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412572 Chloroform do HPLC izokratyczny, stabilizowany amylenem 67-66-3 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412652 Chloroform do HPLC izokratyczny, stabilizowany etanolem 67-66-3 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412653 Chloroform do HPLC izokratyczny, stabilizowany etanolem 67-66-3 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412431000 Cykloheksan do HPLC izokratyczny 110-82-7 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412432000 Cykloheksan do HPLC izokratyczny 110-82-7 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-447191 1,2-Dichloroetan do HPLC izokratyczny 107-06-2 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-447192 1,2-Dichloroetan do HPLC izokratyczny 107-06-2 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412621000 Dichlorometan do HPLC izokratyczny, stabilizowany amylenem 75-09-2 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412622000 Dichlorometan do HPLC izokratyczny, stabilizowany amylenem 75-09-2 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412662 Dichlorometan do HPLC izokratyczny, stabilizowany etanolem 75-09-2 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412661 Dichlorometan do HPLC izokratyczny, stabilizowany etanolem 75-09-2 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412671 Eter dietylowy do HPLC izokratyczny niestabilizowany 60-29-7 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412672 Eter dietylowy do HPLC izokratyczny niestabilizowany 60-29-7 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-444981 N,N-Dimetyloformamid do HPLC izokratyczny 68-12-2 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-444982 N,N-Dimetyloformamid do HPLC izokratyczny 68-12-2 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-445141 Dimetylu sulfotlenek do HPLC izokratyczny 67-68-5 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-445142 Dimetylu sulfotlenek do HPLC izokratyczny 67-68-5 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-443231 1,4-Dioksan do HPLC izokratyczny stabilizowany BHT 123-91-1 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412611000 Etylu octan do HPLC izokratyczny 141-78-6 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412612000 Etylu octan do HPLC izokratyczny 141-78-6 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412591000 n-Heptan 99% do HPLC izokratyczny 142-82-5 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412592000 n-Heptan 99% do HPLC izokratyczny 142-82-5 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-446831 n-Heptan 95% do HPLC izokratyczny 142-82-5 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-446832 n-Heptan 95% do HPLC izokratyczny 142-82-5 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412691 n-Heksan 99% do HPLC izokratyczny 110-54-3 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412692 n-Heksan 99% do HPLC izokratyczny 110-54-3 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412601000 n-Heksan 96% do HPLC izokratyczny 110-54-3 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412602000 n-Heksan 96% do HPLC izokratyczny 110-54-3 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412632364 Heksan mieszanina izomerów do HPLC izokratyczny 110-54-3 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412631 Heksan mieszanina izomerów do HPLC izokratyczny 110-54-3 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-445152 2-Metylopentan /Izoheksan/ do HPLC izokratyczny 107-83-5 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-445151 2-Metylopentan /Izoheksan/ do HPLC izokratyczny 107-83-5 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412441000 Izooktan /2,2,4-Trimetylopentan/do HPLC izokratyczny 540-84-1 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412442000 Izooktan /2,2,4-Trimetylopentan/do HPLC izokratyczny 540-84-1 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412531 Metanol do HPLC izokratyczny, ACS, Ph.Eur.R2-USP, butelka szklana PVC 67-56-1 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412533 Metanol do HPLC izokratyczny, ACS, Ph.Eur.R2-USP 67-56-1 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412532 Metanol do HPLC izokratyczny, ACS, Ph.Eur.R2-USP 67-56-1 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412535 Metanol do HPLC izokratyczny, ACS, Ph.Eur.R2-USP, butelka szklana PVC 67-56-1 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-P0043721 Metylu octan do HPLC izokratyczny 79-20-9 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412681 2-Metylotetrahydrofuran do HPLC izokratyczny 96-47-9 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412682 2-Metylotetrahydrofuran do HPLC izokratyczny 96-47-9 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-P0643716 n-Pentan 95% do HPLC izokratyczny 109-66-0 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-P0643721 n-Pentan 95% do HPLC izokratyczny 109-66-0 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412541000 1-Propanol do HPLC izokratyczny 71-23-8 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412542000 1-Propanol do HPLC izokratyczny 71-23-8 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412821 2-Propanol do HPLC izokratyczny, ACS, Ph.Eur-USP 67-63-0 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412421000 2-Propanol do HPLC izokratyczny 67-63-0 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412422000 2-Propanol do HPLC izokratyczny 67-63-0 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412451000 Tetrahydrofuran do HPLC izokratyczny niestabilizowany 109-99-9 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412453000 Tetrahydrofuran do HPLC izokratyczny niestabilizowany - butelka typu safe 109-99-9 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412452000 Tetrahydrofuran do HPLC izokratyczny niestabilizowany 109-99-9 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-1 l 412471 Tetrahydrofuran do HPLC izokratyczny stabilizowany BHT 109-99-9 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412472 Tetrahydrofuran do HPLC izokratyczny stabilizowany BHT 109-99-9 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412641000 Toluen do HPLC izokratyczny 108-88-3 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412642000 Toluen do HPLC izokratyczny 108-88-3 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-489631 Trietyloamina do HPLC izokratyczny 121-44-8 1 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-489633 Trietyloamina do HPLC izokratyczny 121-44-8 2.5 l HPLC Izokratyczny
Zapytaj o cenę
CE-412409 Acetonitryl do HPLC preparatywnej 75-05-8 2.5 l HPLC Preparatywna
Zapytaj o cenę
CE-432022000 Eter tert-butylowo-metylowy do HPLC preparatywnej 1634-04-4 2.5 l HPLC Preparatywna
Zapytaj o cenę
CE-438641 Chloroform do HPLC preparatywnej, stabilizowany etanolem 67-66-3 2.5 l HPLC Preparatywna
Zapytaj o cenę
CE-463281 Dichlorometan do HPLC preparatywnej, stabilizowany amylenem 75-09-2 2.5 l HPLC Preparatywna
Zapytaj o cenę
CE-463291 Dichlorometan do HPLC preparatywnej, stabilizowany etanolem 75-09-2 2.5 l HPLC Preparatywna
Zapytaj o cenę
CE-448211 Etylu octan do HPLC preparatywnej, Ph.Eur. 141-78-6 2.5 l HPLC Preparatywna
Zapytaj o cenę
CE-415112 2-Propanol do HPLC preparatywnej 67-63-0 2.5 l HPLC Preparatywna
Zapytaj o cenę
CE-487352 Tetrahydrofuran do HPLC preparatywnej niestabilizowany 109-99-9 2.5 l HPLC Preparatywna
Zapytaj o cenę
CE-488531 Toluen do HPLC preparatywnej 108-88-3 2.5 l HPLC Preparatywna
Zapytaj o cenę
CE-417185 Glinu tlenek do chromatografii kwasowy BROCKMANN 1344-28-1 250 g Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-417182 Glinu tlenek do chromatografii kwasowy BROCKMANN 1344-28-1 1 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-417214 Glinu tlenek do chromatografii zasadowy BROCKMANN 1344-28-1 100 g Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-417217 Glinu tlenek do chromatografii zasadowy BROCKMANN 1344-28-1 1 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-417245 Glinu tlenek do chromatografii obojętny BROCKMANN 1344-28-1 250 g Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-417241 Glinu tlenek do chromatografii obojętny BROCKMANN 1344-28-1 1 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-417248 Glinu tlenek do chromatografii obojętny BROCKMANN 1344-28-1 2.5 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-312261 Glinu tlenek aktywowany cz Re-Pure 1344-28-1 1 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-433245 Wapnia węglan RS-do chromatografii 471-34-1 250 g Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-436061 Celuloza proszek RS-do chromatografii 9004-34-6 250 g Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-434455 Węgiel aktywny RS-do chromatografii 7440-44-0 250 g Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-434454 Węgiel aktywny RS-do chromatografii 7440-44-0 1 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P8880014 Dicalite 4158 /Perlit ekspandowany/do filtracji 93763-70-3 500 g Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P8880017 Dicalite 4158 /Perlit ekspandowany/do filtracji 93763-70-3 1 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P8880027 Dicalite 4158 /Perlit ekspandowany/do filtracji 93763-70-3 5 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-452351 Florisil 100-200mesh adsorbent do chromatografii 1343-88-0 100 g Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-452353 Florisil 100-200mesh adsorbent do chromatografii 1343-88-0 500 g Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-452331 Florisil 60-100mesh adsorbent do chromatografii 1343-88-0 100 g Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-452333 Florisil 60-100mesh adsorbent do chromatografii 1343-88-0 500 g Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-452332 Florisil 60-100mesh adsorbent do chromatografii 1343-88-0 1 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-452271 Florisil 60-100mesh RS-do analizy pestycydów 1343-88-0 100 g Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-452273 Florisil 60-100mesh RS-do analizy pestycydów 1343-88-0 500 g Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-449895 Ziemia okrzemkowa do chromatografii cienkowarstwowej met.Stahl 91053-39-3 250 g Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-449897 Ziemia okrzemkowa do chromatografii cienkowarstwowej met.Stahl 91053-39-3 1 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-459617 Magnezu tlenek do chromatografii 1309-48-4 1 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-477153 Piasek oczyszczony do chromatografii flash 14808-60-7 1 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P2010017 Żel krzemionkowy 60A 6 - 35µ do chromatografii 7631-86-9 1 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P2010027 Żel krzemionkowy 60A 6 - 35µ do chromatografii 7631-86-9 5 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P2010044 Żel krzemionkowy 60A 6 - 35µ do chromatografii 7631-86-9 25 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P2200017 Żel krzemionkowy 60A 20 - 45µ do chromatografii 7631-86-9 1 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P2200027 Żel krzemionkowy 60A 20 - 45µ do chromatografii 7631-86-9 5 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P2000017 Żel krzemionkowy 60A 35 - 70µ do chromatografii 7631-86-9 1 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P2000026 Żel krzemionkowy 60A 35 - 70µ do chromatografii 7631-86-9 2 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P2000027 Żel krzemionkowy 60A 35 - 70µ do chromatografii 7631-86-9 5 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P2000044 Żel krzemionkowy 60A 35 - 70µ do chromatografii 7631-86-9 25 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P2050017 Żel krzemionkowy 60A 40 - 63µ do chromatografii 7631-86-9 1 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P2050027 Żel krzemionkowy 60A 40 - 63µ do chromatografii 7631-86-9 5 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P2050044 Żel krzemionkowy 60A 40 - 63µ do chromatografii 7631-86-9 25 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P2100017 Żel krzemionkowy 60A 70 - 200µ do chromatografii 7631-86-9 1 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P2100026 Żel krzemionkowy 60A 70 - 200µ do chromatografii 7631-86-9 2 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P2100027 Żel krzemionkowy 60A 70 - 200µ do chromatografii 7631-86-9 5 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-P2100044 Żel krzemionkowy 60A 70 - 200µ do chromatografii 7631-86-9 25 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-453336 Żel krzemionkowy 60A 60 - 200µ do chromatografii 7631-86-9 500 g Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę
CE-453332 Żel krzemionkowy 60A 60 - 200µ do chromatografii 7631-86-9 5 kg Żele krzemionkowe, pomoce filtracyjne
Zapytaj o cenę

Oferta Carlo Erba odczynniki do chromatografii cieczowej zawiera 177 pozycji!

Skorzystaj z opcji Szukaj w tabeli dostępnej powyżej

Skontaktuj sie z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, adres i dane miejsca pracy, nr telefonu, adres poczty elektronicznej celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (między innymi ofert, promocji, itp.) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz.U. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Dane zostały podane przeze mnie dobrowolnie. Zapoznałem (-am) się z polityką prywatności zamieszczoną na stronie spółki w zakładce Warunki sprzedaży i polityka prywatności (RODO).