Carlo Erba odczynniki do badania zawartości wody metodą Karla Fischera - ERBAqua®

ERBAqua® One component volumetric reagents

In one-component volumetric Karl Fischer Titration, the titrant contains all the reagents required by the reaction: iodine, sulfur dioxide, base and an alcohol. Available in two different titer strengths, 5 mg/ml and 2 mg/ml, they are suitable for routine analysis, and thanks to their methanol-free formulation, they can be used also if the sample contains aldehydes and ketones.

We also provide specific working media to dissolve the sample:

570031, for sample containing oils and fats

570041, for sample containing aldehydes and ketones. It is especially suitable for high molecular weight products and non polar constituents mixture

570241 and 570251 are the one component volumetric Karl Fischer reagents, non-hazardous.

 

ERBAqua® Two components volumetric reagents

For users who do frequent Karl Fischer analysis and need a higher degree of accuracy than one-component volumetric titration can provide, we recommend the two components range. They give more accuracy in the results and longer shelf life because the reagents required by the Karl Fischer reaction are separated between the titrant (iodine) and the working medium (sulfur dioxide and base), but this implies that they must be coupled used. For general purposes, we offer two different titer strengths, 5 mg/ml and 2 mg/ml. In order to avoid side reactions in presence of aldehydes and ketones in the sample, we recommend to perform the analysis using the dedicated formulations: 570081 as titrant to be used with 570091 as working medium. For oils or other non-polar compounds, 570101 is the suitable working medium. In case of need for an extra buffering capacity of 5 mmole of acid/ml, 570121 is the suitable working medium.

 

ERBAqua® Coulometric reagents

Coulometric Karl Fischer method is highly effective and suitable when water content in the sample is less than 0.1% and high accurancy on the result is needed. Designed for use with all titrators and titration cell types, a wide range is available in order to allow the necessary reagents both when a diaphragm or a diaphragmless cell is used. For units with a diaphragm, two reagent solutions are required: an anolyte and a catolyte.

 

ERBAqua® Water standards

Standardization of a Karl Fischer reagent is necessary in order to determine its water equivalency. ERBaqua range includes both volumetric and gravimetric reference materials suitable for this kind of application.

Skontaktuj sie z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, adres i dane miejsca pracy, nr telefonu, adres poczty elektronicznej celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (między innymi ofert, promocji, itp.) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz.U. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Dane zostały podane przeze mnie dobrowolnie. Zapoznałem (-am) się z polityką prywatności zamieszczoną na stronie spółki w zakładce Warunki sprzedaży i polityka prywatności (RODO).