Carlo Erba odczynniki chemiczne

Francuski producent  odczynników chemicznych o różnych stopniach czystości należący do grupy DasitGroup. Na szczególną uwagę zasługują odczynniki oraz surowce ERBApharm dedykowane do przemysłu farmaceutycznego. Firma Carlo-Erba Reagnets we współpracy z Lab Logistic Group LLG  oferuje także szerokie spektrum wyposażenia laboratorium.

Dokumenty do pobrania
Odczynniki Carlo Erba - katalog 2017 Pobierz »
Odczynniki i surowce ERBApharm - katalog Pobierz »
Nr kat. Nazwa CAS Wielkość op. Zakup
CE-383001 1,2,3,4-Tetrahydronaftalen cz RE-Pure 19-64-2 26kg
Zapytaj o cenę
CE-469592 1-(2-Pirydylazo)-2-naftol RPE - do analiz 85-85-8 5g
Zapytaj o cenę
CE-490162 1,1,1-Trifluoroacetylotrifluoroaceton RPE-do analiz 1522-22-1 10ml
Zapytaj o cenę
CE-383002 1,2,3,4-Tetrahydronaftalene cz RE-Pure 119-64-2 1l
Zapytaj o cenę
CE-489382 1,2,4-Trichlorobenzen czda RPE-do analiz 120-82-1 1l
Zapytaj o cenę
CE-P5533A 1,2-Dichlorobenzen-d4 do NMR min 99% 2199-69-1 5ml
Zapytaj o cenę
CE-340151 1,2-Dichloroetan cz RE-Pure 107-06-2 1l
Zapytaj o cenę
CE-340155 1,2-Dichloroetan cz RE-Pure 107-06-2 34kg
Zapytaj o cenę
CE-P0280228 1,2-Dichloroetan cz RE-Pure 107-06-2 5l
Zapytaj o cenę
CE-447121000 1,2-Dichloroetan czda RPE-do analiz ACS,Ph.Eur.-USP 107-06-2 1l
Zapytaj o cenę
CE-P0281016 1,2-Dichloroetan bezwodny czda RS-do analiz 107-06-2 1l
Zapytaj o cenę
CE-P0281021 1,2-Dichloroetan bezwodny czda RS-do analiz 107-06-2 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-P0281010 1,2-Dichloroetan bezwodny czda RS-do analiz - butelka z septą 107-06-2 200ml
Zapytaj o cenę
CE-447191 1,2-Dichloroetan do HPLC izokratyczny 107-06-2 1l
Zapytaj o cenę
CE-P0282716 1,2-Dichloroetan SPECTROSOL do spektroskopii 107-06-2 1l
Zapytaj o cenę
CE-P0300221 1,2-Dimetoksyetan cz RE-Pure do syntez 110-71-4 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-P0300268 1,2-Dimetoksyetan cz RE-Pure do syntez 110-71-4 200l
Zapytaj o cenę
CE-P03010T16 1,2-Dimetoksyetan bezwodny czda RS-do analiz 110-71-4 1
Zapytaj o cenę
CE-P0301010 1,2-Dimetoksyetan bezwodny czda RS-do analiz 110-71-4 200ml
Zapytaj o cenę
CE-431302 1,3-Butanodiol cz RE-Pure 107-88-0 1l
Zapytaj o cenę
CE-P8030216 1,3-Dioksolan cz RE-Pure do syntez 646-06-0 1l
Zapytaj o cenę
CE-P8030222 1,3-Dioksolan cz RE-Pure do syntez 646-06-0 5l
Zapytaj o cenę
CE-P8040268 1,3-Propanodiol cz RE-Pure do syntez 504-63-2 190l
Zapytaj o cenę
CE-P8040216 1,3-Propanodiol cz RE-Pure do syntez 504-63-2 1l
Zapytaj o cenę
CE-P8040222 1,3-Propanodiol cz RE-Pure do syntez 504-63-2 5l
Zapytaj o cenę
CE-338001 1,4-Dioksan cz RE-Pure stabilizowany BHT 123-91-1 1l
Zapytaj o cenę
CE-338003 1,4-Dioksan cz RE-Pure stabilizowany BHT 123-91-1 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-338004 1,4-Dioksan cz RE-Pure stabilizowany BHT 123-91-1 25l
Zapytaj o cenę
CE-338005 1,4-Dioksan cz RE-Pure stabilizowany BHT 123-91-1 28kg
Zapytaj o cenę
CE-338002 1,4-Dioksan cz RE-Pure stabilizowany BHT 123-91-1 5l
Zapytaj o cenę
CE-443202000 1,4-Dioksan czda RPE-do analiz,ACS,Ph.Eur.-USP stabilizowany BHT 123-91-1 1l
Zapytaj o cenę
CE-443206000 1,4-Dioksan czda RPE-do analiz,ACS,Ph.Eur.-USP stabilizowany BHT 123-91-1 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-443201000 1,4-Dioksan czda RPE-do analiz,ACS,Ph.Eur.-USP stabilizowany BHT 123-91-1 28kg
Zapytaj o cenę
CE-P0361016 1,4-Dioksan bezwodny czda RS-do analiz stabilizowany BHT 123-91-1 1l
Zapytaj o cenę
CE-P0361021 1,4-Dioksan bezwodny czda RS-do analiz stabilizowany BHT 123-91-1 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-P0361010 1,4-Dioksan bezwodny czda RS-do analiz stabilizowany BHT - butelka z septą 123-91-1 200ml
Zapytaj o cenę
CE-611032002 1,4-Dioksan bezwodny czda RS-do analiz Ph.Eur. 4.1.1. 123-91-1 100ml
Zapytaj o cenę
CE-611032003 1,4-Dioksan bezwodny czda RS-do analiz Ph.Eur. 4.1.1. 123-91-1 50ml
Zapytaj o cenę
CE-611032001 1,4-Dioksan bezwodny czda RS-do analiz Ph.Eur. 4.1.1. 123-91-1 50ml
Zapytaj o cenę
CE-443231 1,4-Dioksan do HPLC izokratyczny stabilizowany BHT 123-91-1 1l
Zapytaj o cenę
CE-400672 1-Acetylo-2-fenylohydrazyna czda RPE- do analiz 114-83-0 25g
Zapytaj o cenę
CE-402032 1-Amino-2-naftolo-4-sulfonowy kwas czda RPE- do analiz 1163-63-2 25g
Zapytaj o cenę
CE-405632 Sodu 1-butanosulfonian do chromatografii par jonowych 2386-54-1 100g
Zapytaj o cenę
CE-405631 Sodu 1-butanosulfonian do chromatografii par jonowych 2386-54-1 25g
Zapytaj o cenę
CE-405872 Sodu 1-dekanosulfonian do chromatografii par jonowych 13419-61-9 100g
Zapytaj o cenę
CE-405871 Sodu 1-dekanosulfonian do chromatografii par jonowych 13419-61-9 25g
Zapytaj o cenę
CE-405882 Sodu 1-dodekanosulfonian do chromatografii par jonowych 2386-53-0 100g
Zapytaj o cenę
CE-405881 Sodu 1-dodekanosulfonian do chromatografii par jonowych 2386-53-0 25g
Zapytaj o cenę
CE-405852 Sodu 1-heptanosulfonian do chromatografii par jonowych 22767-50-6 100g
Zapytaj o cenę
CE-405851 Sodu 1-heptanosulfonian do chromatografii par jonowych 22767-50-6 25g
Zapytaj o cenę
CE-405922 Sodu 1-heksanosulfonian 1.hydrat do chromatografii par jonowych 207300-91-2 100g
Zapytaj o cenę
CE-405921 Sodu 1-heksanosulfonian 1.hydrat do chromatografii par jonowych 207300-91-2 25g
Zapytaj o cenę
CE-405622 Sodu 1-heksanosulfonian do chromatografii par jonowych 2832-45-3 100g
Zapytaj o cenę
CE-405621 Sodu 1-heksanosulfonian do chromatografii par jonowych 2832-45-3 25g
Zapytaj o cenę
CE-354751 1-Naftol cz RE-Pure 90-15-3 250g
Zapytaj o cenę
CE-463935 1-Naftol czda RPE-do analiz 90-15-3 250g
Zapytaj o cenę
CE-405932 Sodu 1-oktanosulfonian 1.hydrat do chromatografii par jonowych 207596-29-0 100g
Zapytaj o cenę
CE-405931 Sodu 1-oktanosulfonian 1.hydrat do chromatografii par jonowych 207596-29-0 25g
Zapytaj o cenę
CE-405862 Sodu 1-oktanosulfonian do chromatografii par jonowych 5324-84-5 100g
Zapytaj o cenę
CE-405861 Sodu 1-oktanosulfonian do chromatografii par jonowych 5324-84-5 25g
Zapytaj o cenę
CE-405892 Sodu 1-pentanosulfonian 1.hydrat do chromatografii par jonowych 207605-40-1 100g
Zapytaj o cenę
CE-405891 Sodu 1-pentanosulfonian 1.hydrat do chromatografii par jonowych 207605-40-1 25g
Zapytaj o cenę
CE-409062 Sodu 1-pentanosulfonian czda RPE-do analiz 22767-49-3 5g
Zapytaj o cenę
CE-405842 Sodu 1-pentanosulfonian do chromatografii par jonowych 22767-49-3 100g
Zapytaj o cenę
CE-405841 Sodu 1-pentanosulfonian do chromatografii par jonowych 22767-49-3 25g
Zapytaj o cenę
CE-405902 Sodu 1-propanosulfonian do chromatografii par jonowych 14533-63-2 100g
Zapytaj o cenę
CE-405901 Sodu 1-propanosulfonian do chromatografii par jonowych 14533-63-2 25g
Zapytaj o cenę
CE-P6250222 2-(2-Butoksyetoksy)etanol cz RE-Pure-do syntez 112-4-5 5l
Zapytaj o cenę
CE-453881 2-(2-Butoksyetoksy)etanol czda RPE-do analiz 112-4-5 1l
Zapytaj o cenę
CE-453883 2-(2-Butoksyetoksy)etanol czda RPE-do analiz 112-4-5 25kg
Zapytaj o cenę
CE-415271 2,2,2-Trichloroetanol czda RPE-do analiz 115-20-8 100ml
Zapytaj o cenę
CE-445958 2,2'-Bipirydyl czda RPE-do analiz 366-18-7 5g
Zapytaj o cenę
CE-489651 2,3,5-Trifenylotertrazoliowy chlorek czda RPE-do analiz 298-96-4 10g
Zapytaj o cenę
CE-489881 2,4,6-Tri-(2-pirydyl)-s-triazyna czda RPE-do analiz 3682-35-7 1g
Zapytaj o cenę
CE-445421 2,4-Dinitrochlorobenzen cz RE-Pure 97-00-7 250g
Zapytaj o cenę
CE-445524 2,4-Dinitrofenylohydrazyna r-r 50% w wodzie czda RPE-do analiz 119-26-6 100g
Zapytaj o cenę
CE-492661 2,4-Ksylenol cz RE-Pure 105-67-9 25g
Zapytaj o cenę
CE-443972 2,5-Difenyloksazol do radiochemii 92-71-7 100g
Zapytaj o cenę
CE-442508 2,6-Dichlorofenoloindofenolu sól sodowa czda RPE-do analiz ACS, Ph.Eur.-USP 620-45-1 5g
Zapytaj o cenę
CE-442458 2,6-Dichlorochinono-4-chlorimid czda RPE-do analiz 101-38-2 5g
Zapytaj o cenę
CE-442541 2'7'-Dichlorofluoresceina czda RPE-do analiz 76-54-0 10g
Zapytaj o cenę
CE-P6310222 2-Butoksyetanol cz RE-Pure-do syntez 111-76-2 5l
Zapytaj o cenę
CE-453941 2-Butoksyetanol cz RPE-do analiz 111-76-2 1l
Zapytaj o cenę
CE-453852 2-Chloroetanol czda RPE-do analiz 107-07-3 1l
Zapytaj o cenę
CE-453854 2-Chloroetanol czda RPE-do analiz 107-07-3 60kg
Zapytaj o cenę
CE-611097501 2-Chloroetanol czda RPE-do analiz Ph. Eur. 4.1.1 107-07-3 100ml
Zapytaj o cenę
CE-438371 2-Chloroetyloaminy chlorowodorek cz RE-Pure 870-24-6 100g
Zapytaj o cenę
CE-438451 2-Chlorofenol cz RE-Pure 95-57-8 1l
Zapytaj o cenę
CE-405551 Kwas 2-etyloheksanowy czda RPE-do analiz 149-57-5 500ml
Zapytaj o cenę
CE-460691 2-Merkaptoetanol czda RPE-do analiz 60-24-2 10ml
Zapytaj o cenę
CE-454028 2-Metoksyetanol czda RPE-do analiz 109-86-4 180kg
Zapytaj o cenę
CE-454021 2-Metoksyetanol czda RPE-do analiz 109-86-4 1l
Zapytaj o cenę
CE-454024 2-Metoksyetanol czda RPE-do analiz 109-86-4 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-454023 2-Metoksyetanol czda RPE-do analiz 109-86-4 25kg
Zapytaj o cenę
CE-418253 2-Metylo-2-buten czda RPE-do analiz 513-35-9 25ml
Zapytaj o cenę
CE-P9960216 2-Metylotetrahydrofuran cz RE-Pure 96-47-9 1l
Zapytaj o cenę
CE-P9960221 2-Metylotetrahydrofuran cz RE-Pure 96-47-9 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-P9960268 2-Metylotetrahydrofuran cz RE-Pure 96-47-9 200l
Zapytaj o cenę
CE-P9960248 2-Metylotetrahydrofuran cz RE-Pure 96-47-9 25l
Zapytaj o cenę
CE-P9960229 2-Metylotetrahydrofuran cz RE-Pure 96-47-9 5l
Zapytaj o cenę
CE-463984 2-Naftol czda RPE-do analiz C.I. 37500 135-19-3 100g
Zapytaj o cenę
CE-463986 2-Naftol czda RPE-do analiz C.I. 37501 135-19-4 500g
Zapytaj o cenę
CE-529021 2-Fenyloetanol ERBAPharm wg USP 60-12-8 2,4l
Zapytaj o cenę
CE-308731 2-Fenyloetanol cz RE-Pure 60-12-8 1l
Zapytaj o cenę
CE-411271 Kwas 2-tiobarbiturowy czda RPE-do analiz 504-17-6 5g
Zapytaj o cenę
CE-462238 3-Metylo-2-benzotiazolinon hydrazonu chlorowodorek czda RPE-do analiz 38894-11-0 5g
Zapytaj o cenę
CE-P5462 Kwas 3-Trimetylosililopropionowy sól sodowa do NMR 24493-21-8 1g
Zapytaj o cenę
CE-418381 4-Aminofenazon do wykrywania fenolu 83-07-8 25g
Zapytaj o cenę
CE-438504 4-Chlorofenol czda RPE-do analiz Ph.Eur. 106-48-9 100g
Zapytaj o cenę
CE-443671 Sodu 4-dimetyloaminosulfonian czda RPE-do analiz 6152-67-6 10g
Zapytaj o cenę
CE-461805 4-Metyloaminofenolu siarczan (Metol) czda RPE-do analiz ACS 55-55-0 250g
Zapytaj o cenę
CE-462921 6-Metylo+2-tiouracyl czda RPE-do analiz 56-04-2 10g
Zapytaj o cenę
CE-474831 6-Propylo-2-tiouracyl czda RPE-do analiz 51-52-6 10g
Zapytaj o cenę
CE-467355 8-Hydroksychinolina czda RPE-do analiz ACS 148-24-3 250g
Zapytaj o cenę
CE-467353 8-Hydroksychinolina czda RPE-do analiz ACS 148-24-3 50g
Zapytaj o cenę
CE-300101 Absorbent do rozlanych cieczy cz Re-Pure nd 1kg
Zapytaj o cenę
CE-300102 Absorbent do rozlanych cieczy cz Re-Pure nd 5kg
Zapytaj o cenę
CE-400155 Acetal cz RE-Pure Ph.Eur. 105-57-7 100ml
Zapytaj o cenę
CE-400204 Acetamid czda RPE-do analiz 60-35-5 100g
Zapytaj o cenę
CE-400255 Acetanilid czda RPE-do analiz 103-84-4 250g
Zapytaj o cenę
CE-PS0784/95 Roztwór buforowy pH 4,5 octanowy do analiz nd 5l
Zapytaj o cenę
CE-614001400 Roztwór buforowy pH 4,6 octanowy do analiz Ph.Eur 4.1.3 nd 1l
Zapytaj o cenę
CE-614002200 Roztwór buforowy pH 6,0 octanowy do analiz Ph.Eur 4.1.3 nd 1l
Zapytaj o cenę
CE-524611 Kwas octowy 0,03mol/l (0,03N) czda RPE-do analiz Ph.Eur.-USP 64-19-7 10l
Zapytaj o cenę
CE-P3100015 Kwas octowy 0,1mol/l (0,1N) czda RPE-do analiz 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-401561 Kwas octowy 0,1mol/l (0,1N) - odważka analityczna czda RPE-NORMEX 64-19-7 1szt
Zapytaj o cenę
CE-524641 Kwas octowy 1mol/l (1N) ERBAPharm - przygotowany z surowców zgodnych z Ph.Eur. 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-502000 Kwas octowy 1mol/l (1N) czda RPE-do analiz 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-524605 Kwas octowy 1mol/l (1N) czda RPE-do analiz Ph.Eur.- USP 64-19-7 5l
Zapytaj o cenę
CE-617000171 Kwas octowy 1mol/l (1N) czda RS-do analiz USP 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-401531 Kwas octowy 12% czda RPE-do analiz 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-611000402 Kwas octowy 12% czda RS-do analiz Ph.Eur. 4.1.1 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-PS0808/41 Kwas octowy 17% cz RE-Pure - do mycia 64-19-7 10l
Zapytaj o cenę
CE-PS0222/52 Kwas octowy 25% cz RE-Pure 64-19-7 30l
Zapytaj o cenę
CE-508645 Kwas octowy 27% RS - do mycia szkła 64-19-7 5l
Zapytaj o cenę
CE-301826000 Kwas octowy 28% RE-Pure 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-611000401 Kwas octowy 30% RS-do analiz Ph.Eur. 4.1.1 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-526546 Kwas octowy 45% RE-Pure - do mycia szkła 64-19-7 10l
Zapytaj o cenę
CE-526545 Kwas octowy 45% RE-Pure - do mycia szkła 64-19-7 5l
Zapytaj o cenę
CE-301853 Kwas octowy 80% cz RE-Pure 64-19-7 200kg
Zapytaj o cenę
CE-PS0776/49 Kwas octowy 80% cz RE-Pure 64-19-7 25l
Zapytaj o cenę
CE-301852 Kwas octowy 80% cz RE-Pure 64-19-7 50kg
Zapytaj o cenę
CE-302002 Kwas octowy 96% cz RE-Pure 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-302003 Kwas octowy 96% cz RE-Pure 64-19-7 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-302005 Kwas octowy 96% cz RE-Pure 64-19-7 25kg
Zapytaj o cenę
CE-302007 Kwas octowy 96% cz RE-Pure 64-19-7 50kg
Zapytaj o cenę
CE-302016 Kwas octowy lodowaty ERBAPharm Ph.Eur.-USP-FU-NF-DAB-JP 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-302011 Kwas octowy lodowaty ERBAPharm Ph.Eur.-USP-FU-NF-DAB-JP 64-19-7 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-302013 Kwas octowy lodowaty ERBAPharm Ph.Eur.-USP-FU-NF-DAB-JP 64-19-7 200kg
Zapytaj o cenę
CE-302015 Kwas octowy lodowaty ERBAPharm Ph.Eur.-USP-FU-NF-DAB-JP 64-19-7 30kg
Zapytaj o cenę
CE-302014 Kwas octowy lodowaty ERBAPharm Ph.Eur.-USP-FU-NF-DAB-JP 64-19-7 5l
Zapytaj o cenę
CE-302033 Kwas octowy lodowaty cz RE-Pure 64-19-7 10l
Zapytaj o cenę
CE-302031 Kwas octowy lodowaty cz RE-Pure 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-302032 Kwas octowy lodowaty cz RE-Pure 64-19-7 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-302034 Kwas octowy lodowaty cz RE-Pure 64-19-7 5l
Zapytaj o cenę
CE-524520 Kwas octowy lodowaty czda RPE-do analiz 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-401391 Kwas octowy lodowaty czda RPE-do analiz 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-401392 Kwas octowy lodowaty czda RPE-do analiz 64-19-7 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-524521 Kwas octowy lodowaty czda RPE-do analiz 64-19-7 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-401397 Kwas octowy lodowaty czda RPE-do analiz 64-19-7 200kg
Zapytaj o cenę
CE-401396 Kwas octowy lodowaty czda RPE-do analiz 64-19-7 30kg
Zapytaj o cenę
CE-401421 Kwas octowy lodowaty czda RPE-do analiz ACS,Ph.Eur.-USP 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-401422 Kwas octowy lodowaty czda RPE-do analiz ACS,Ph.Eur.-USP 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-401424 Kwas octowy lodowaty czda RPE-do analiz ACS,Ph.Eur.-USP 64-19-7 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-401425 Kwas octowy lodowaty czda RPE-do analiz ACS,Ph.Eur.-USP 64-19-7 30kg
Zapytaj o cenę
CE-401431 Kwas octowy lodowaty do HPLC izokratyczny 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-401432 Kwas octowy lodowaty do HPLC izokratyczny 64-19-7 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-401411 Kwas octowy lodowaty do LC/MS 64-19-7 10x1ml
Zapytaj o cenę
CE-401412 Kwas octowy lodowaty do LC/MS 64-19-7 10x2,5ml
Zapytaj o cenę
CE-401413 Kwas octowy lodowaty do LC/MS 64-19-7 50ml
Zapytaj o cenę
CE-P00725P15 Kwas octowy lodowaty do potencjometrii 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-P00725P21 Kwas octowy lodowaty do potencjometrii 64-19-7 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-401453 Kwas octowy lodowaty RS-do miareczkowania w niewodnym środowisku 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-401455 Kwas octowy lodowaty RS-do miareczkowania w niewodnym środowisku 64-19-7 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-401462 Kwas octowy lodowaty RS-RSE do elektroniki 64-19-7 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-401406 Kwas octowy lodowaty SUPERPUR do analiz śladowych 64-19-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-401407 Kwas octowy lodowaty SUPERPUR do analiz śladowych 64-19-7 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-401405 Kwas octowy lodowaty SUPERPUR do analiz śladowych 64-19-7 500ml
Zapytaj o cenę
CE-401361 Kwas octowy lodowaty ULTRAPUR do analiz śladowych 64-19-7 500ml
Zapytaj o cenę
CE-P5013A Kwas octowy-d4 do NMR min. 99,5% 1186-52-3 5ml
Zapytaj o cenę
CE-P5039 Kwas octowy-d4 do NMR min. 99,9% 1186-52-4 10x0,75ml
Zapytaj o cenę
CE-316501 Octowy bezwodnik cz RE-Pure 108-24-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-316505 Octowy bezwodnik cz RE-Pure 108-24-7 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-316502 Octowy bezwodnik cz RE-Pure 108-24-7 210kg
Zapytaj o cenę
CE-316503 Octowy bezwodnik cz RE-Pure 108-24-7 30kg
Zapytaj o cenę
CE-421491 Octowy bezwodnik czda RPE-do analiz ACS 108-24-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-421496 Octowy bezwodnik czda RPE-do analiz ACS 108-24-7 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-421493 Octowy bezwodnik czda RPE-do analiz ACS 108-24-7 30kg
Zapytaj o cenę
CE-611000501 Octowy bezwodnik czda RS-do analiz Ph.Eur. 4.1.1 108-24-7 1l
Zapytaj o cenę
CE-301507 Aceton ERBAPharm BP-NF-Ph.Eur. 67-64-1 160kg
Zapytaj o cenę
CE-301501 Aceton ERBAPharm BP-NF-Ph.Eur. 67-64-1 16kg
Zapytaj o cenę
CE-301505 Aceton ERBAPharm BP-NF-Ph.Eur. 67-64-1 1l
Zapytaj o cenę
CE-301506 Aceton ERBAPharm BP-NF-Ph.Eur. 67-64-1 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-301504 Aceton ERBAPharm BP-NF-Ph.Eur. 67-64-1 22kg
Zapytaj o cenę
CE-301503 Aceton ERBAPharm BP-NF-Ph.Eur. 67-64-1 5l
Zapytaj o cenę
CE-528206 Aceton cz RE-Pure 67-64-1 10l
Zapytaj o cenę
CE-508200 Aceton cz RE-Pure 67-64-1 1l
Zapytaj o cenę
CE-508201 Aceton cz RE-Pure 67-64-1 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-528204 Aceton cz RE-Pure 67-64-1 200l
Zapytaj o cenę
CE-528201 Aceton cz RE-Pure 67-64-1 25l
Zapytaj o cenę
CE-528203 Aceton cz RE-Pure 67-64-1 5l
Zapytaj o cenę
CE-400963 Aceton czda RPE-do analiz, ISO,ACS, Ph.Eur.-USP 67-64-1 10l
Zapytaj o cenę
CE-400979 Aceton czda RPE-do analiz, ISO,ACS, Ph.Eur.-USP 67-64-1 160kg
Zapytaj o cenę
CE-400978 Aceton czda RPE-do analiz, ISO,ACS, Ph.Eur.-USP 67-64-1 16kg
Zapytaj o cenę
CE-400961 Aceton czda RPE-do analiz, ISO,ACS, Ph.Eur.-USP 67-64-1 1l
Zapytaj o cenę
CE-400971 Aceton czda RPE-do analiz, ISO,ACS, Ph.Eur.-USP 67-64-1 1l
Zapytaj o cenę
CE-400974 Aceton czda RPE-do analiz, ISO,ACS, Ph.Eur.-USP 67-64-1 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-400972 Aceton czda RPE-do analiz, ISO,ACS, Ph.Eur.-USP 67-64-1 22kg
Zapytaj o cenę
CE-P0051016 Aceton bezwodny czda RS-do analiz 67-64-1 1l
Zapytaj o cenę
CE-P0051010 Aceton bezwodny czda RS-do analiz - butelka z septą 67-64-1 200ml
Zapytaj o cenę
CE-P0053221 Aceton ATRASOL do analiz śladowych 67-64-1 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-614000100 Aceton czda RS-do analiz Ph.Eur. 4.1.3 67-64-1 1l
Zapytaj o cenę
CE-412501 Aceton do HPLC izokratyczny 67-64-1 1l
Zapytaj o cenę
CE-412502 Aceton do HPLC izokratyczny 67-64-1 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-401041 Aceton RS-MOS do elektroniki 67-64-1 1l
Zapytaj o cenę
CE-400991 Aceton PESTIPUR do analizy pestycydów 67-64-1 1l
Zapytaj o cenę
CE-400992000 Aceton PESTIPUR do analizy pestycydów 67-64-1 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-401051 Aceton RS-RSE do elektroniki 67-64-1 1l
Zapytaj o cenę
CE-401058 Aceton RS-RSE do elektroniki 67-64-1 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-401052 Aceton RS-RSE do elektroniki 67-64-1 22kg
Zapytaj o cenę
CE-401054 Aceton RS-RSE do elektroniki 67-64-1 5l
Zapytaj o cenę
CE-401055 Aceton RS-RSE do elektroniki 67-64-1 5l
Zapytaj o cenę
CE-401034 Aceton SPECTROSOL do spektroskopii 67-64-1 1l
Zapytaj o cenę
CE-401032 Aceton SPECTROSOL do spektroskopii 67-64-1 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-527650 Aceton RS-VLSI do elektroniki 67-64-1 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-527655 Aceton RS-VLSI do elektroniki 67-64-1 5l
Zapytaj o cenę
CE-P5046 Aceton-d6 do NMR min. 99.8% 666-52-4 100ml
Zapytaj o cenę
CE-P5044A Aceton-d6 do NMR min. 99.8% 666-52-4 10ml
Zapytaj o cenę
CE-P5049 Aceton-d6 do NMR min. 99.8% 666-52-4 10x0,75ml
Zapytaj o cenę
CE-P5045 Aceton-d6 do NMR min. 99.8% 666-52-4 25ml
Zapytaj o cenę
CE-P5044S Aceton-d6 do NMR min. 99.8% - butelka z septą 666-52-4 5x10ml
Zapytaj o cenę
CE-P5060 Aceton-d6 do NMR min. 99.96% 666-52-4 10x0,6ml
Zapytaj o cenę
CE-412331 Acetonitryl + 0,1% kwas mrówkowy do LC/MS 75-05-8 1l
Zapytaj o cenę
CE-412332 Acetonitryl + 0,1% kwas mrówkowy do LC/MS 75-05-8 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-412321 Acetonitryl + 0,1% kwas trifluorooctowy do LC/MS 75-05-8 1l
Zapytaj o cenę
CE-412322 Acetonitryl + 0,1% kwas trifluorooctowy do LC/MS 75-05-8 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-P0060268 Acetonitryl cz RE-Pure do syntez 75-05-8 200l
Zapytaj o cenę
CE-P0060248 Acetonitryl cz RE-Pure do syntez 75-05-8 25l
Zapytaj o cenę
CE-P0060228 Acetonitryl cz RE-Pure do syntez 75-05-8 5l
Zapytaj o cenę
CE-401183000 Acetonitryl czda RPE-do analiz ACS, Ph.Eur.-USP 75-05-8 1l
Zapytaj o cenę
CE-401185000 Acetonitryl czda RPE-do analiz ACS, Ph.Eur.-USP 75-05-8 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-412041 Acetonitryl do UHPLC-MS 75-05-8 1l
Zapytaj o cenę
CE-412042 Acetonitryl do UHPLC-MS 75-05-8 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-P0061016 Acetonitryl bezwodny czda RS-do analiz 75-05-8 1l
Zapytaj o cenę
CE-P00610S16 Acetonitryl bezwodny czda RS-do analiz 75-05-8 1l
Zapytaj o cenę
CE-P0061021 Acetonitryl bezwodny czda RS-do analiz 75-05-8 2,5l
Zapytaj o cenę
CE-P00610T10 Acetonitryl bezwodny czda RS-do analiz, sita molekularne - butelka z septą 75-05-8 200ml
Zapytaj o cenę
CE-P00610S10 Acetonitryl bezwodny czda RS-do analiz, sita molekularne - butelka z septą 75-05-8 200ml
Zapytaj o cenę
CE-P0061010 Acetonitryl bezwodny czda RS-do analiz, sita molekularne - butelka z septą 75-05-8 200ml
Zapytaj o cenę
CE-P00637S16 Acetonitryl do HPLC 230 75-05-8 1l
Zapytaj o cenę

Oferta Carlo Erba odczynniki chemiczne zawiera 4517 pozycji!

Skorzystaj z opcji Szukaj w tabeli dostępnej powyżej

Skontaktuj sie z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, adres i dane miejsca pracy, nr telefonu, adres poczty elektronicznej celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (między innymi ofert, promocji, itp.) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz.U. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Dane zostały podane przeze mnie dobrowolnie. Zapoznałem (-am) się z polityką prywatności zamieszczoną na stronie spółki w zakładce Warunki sprzedaży i polityka prywatności (RODO).