ABCR

Oferta ABCR obejmuje ponad 200 tysięcy produktów, w tym odczynniki organiczne, metaloorganiczne oraz nieorganiczne, a także metale wysokiej czystości.

W ofercie producenta ABCR znajdziemy:

 • silany i silikony
 • związki fluoru
 • bloki budulcowe
 • kwasy boronowe i estry
 • aminokwasy
 • fosfiny
 • ligandy
 • katalizatory
 • związki chiralne
 • związki deuterowane
 • monomery i polimery
 • odczynniki biochemiczne
 • ciecze jonowe
 • gazy specjalne
 • związki metali szlachetnych
 • metale o wysokiej czystości
 • proszki ceramiczne
 • nanomateriały
 • związki metali ziem rzadkich
 • odczynniki Grignarda
 • związki litoorganiczne